Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Literatūra un reliģija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.01.2019.
Sociālā spēcināšana rīcībspējai un pārmaiņām
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.01.2019.
LU Medicīnas fakultātes tēzes un raksti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.01.2019.
Human, Technologies and Quality of Education
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.02.2019.
Juridiskā zinātne
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.01.2019.
Pārskati par tautas attīstību Latvijā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.01.2019.

 

Pārskats par tautas attīstību Latvijā 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība
Latvia. Human Development Report 2015/2016. Mastery of Life and Information Literacy 

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga nācija
Latvia. Human Development Report 2012/2013. Sustainable Nation

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte, rīcībspēja
Human Development Report 2010/2011. National Identity, Mobility and Capability

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009. Atbildīgums
Human Development Report 2008/2009. Accountability and Responsibility

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta?
Human Development Report 2006/2007. Human Capital

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos
Human Development Report 2004/2005. Human Capability in the Regions 

 

Hellēnistika
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.01.2019.

 

Hellēņu mantojums
Rīgas 2. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli

Hellenic dimension
Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic Studies

 

Valodniecība un literatūra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.12.2018.

Language Environment in University: Accessibility, Quality, Sustainability
Valodu vide augstskolā: pieejamība, kvalitāte, ilgtspēja

LU Valodu centra Starptautiskās konferences rakstu krājums


Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives

This collection contains papers delivered at the 2nd international symposium Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives held at the University of Latvia, Latvia, on 23-24 May 2013.


 

Starptautiska zinātniskā konference “Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā”

 

Konferences programma                      Konferences tēzes

R. Blaumaņa darbus ir svarīgi pētīt Latvijas un Eiropas literatūras kontekstā – meklējot literatūrā tipoloģiskas līdzības un paralēles, alūzijas un reminiscences, skatot R. Blaumaņa lugu nozīmi ceļā uz 20. gadsimta sākuma jauno drāmu un mūsdienu teātrī. R. Blaumanis raksta laikā, kad nacionālās kultūras sevi strauji piesaka Eiropas kultūras kartē. Viņš ir šī jaunā laika autors.

Starptautisko zinātnisko konferenci, kurā piedalījās apmēram 60 zinātnieku no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas, Krievijas, Ukrainas un Francijas, rīkoja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte sadarbībā ar Latvijas Kultūras Akadēmiju, Liepājas Universitāti, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Maincas Johannesa Gūtenberga Universitāti un Ērgļu novada pašvaldību.

 

Sociālās zinātnes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.01.2019.

 

European Integration and Baltic Sea Region Studies: Diversity and Perspectives
Proceedings of the International Conference “European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives”
University of Latvia, Riga, 26–27 September, 2011

Contemporary Ergonomics and Business 2011
Proceedings of the First International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society
University of Latvia, Riga, 7th October, 2011

Promotion of Social Policies – An Investment in the Future
Canada – European Union – Baltic States – Nordic Countries
the Forum for a Comparative Dialog - an Investment in the Future
University of Latvia, Riga, November 6-8, 2008

Identity: Personal, Local, Global = Identitāte: personīgā, lokālā, globālā
Issue of Publications from 2nd International Conference for Students 
at the Faculty of Social Sciences of the University of Latvia, 
Riga, April 17–19, 2013

2. starptautiskās studentu konferences rakstu krājums
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
Rīga, 2013. gada 17.–19. aprīlis