Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Brīvpieejas grāmatas (PDF faili)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.01.2019.

 

Ēriks Jēkabsons
Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības 1918–1940 = Letonya ve Türkiye: unutulmuş ilişkiler (1918–1940) = Latvia and Turkey: Forgotten Relations 1918–1940
Ēriks Jēkabsons, Selda Kaya Kılıç, Abdüllatif Armağan, Evren Küçük, Serdar Sarısır, Neşe Özden
2018

ISBN 978-9934-18-398-0 (elektronisks izdevums)

“Latvijas un Turcijas tautu vēsturiskie ceļi ir daudz krustojušies – sen pirms abu valstu tagadējā valstiskuma. Daudzi priekšstati veidojās vēl zem svešas varas. Sākotnēji mūsu savstarpējā izzināšana bija jāsāk no baltas lapas vai maldoties izdomātos pieņēmumos, kam bija mazs sakars ar realitāti. Šajā grāmatā atspoguļoti daudzi stereotipi. Attīstoties abu valstu attiecībām, redzams, ka tās tika veidotas atbilstoši realitātei, nevis pēc svešas varas uzspiestiem priekšstatiem.” (Pēteris Elferts, Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Turcijas Republikā)

 

Karens Petrosjans
Senķīniešu vēsturnieka sniegtās ziņas par Āzijas huņņiem

2015
126 lpp.
ISBN 978-9934-18-032-3

Šī grāmata lasītājiem piedāvā iepazīties ar vienu no mazāk pazīs­tamiem vēstures posmiem – Āzijas huņņu jeb sjunnu laikmetu Mongolijas stepēs. 3. gs. p.m.ē. beigās sjunnu dibināja pirmo liel­valsti Iekšējā Āzijā. Tās politiskā ietekme bija tik liela, ka Ķīnas galms bija spiests to atzīt par „spēka ziņā līdzīgo valsti”. Sjunnu dominance Iekšējā Āzijā ilga gandrīz 150 gadus. Diemžēl šī tau­ta neatstāja par sevi nekādas rakstiskas liecības, un sjunnu mums ir zināmi, pateicoties ķīniešu vēsturiskajām hronikām. Grāmatā ir publicēts senās Ķīnas literatūras pieminekļa „Ši dzji” fragmentu tulkojums. Tajos stāstīts par sjunnu vēsturi no mītisko senču lai­kiem līdz pat 101. g. p.m.ē. Tulkojums papildināts ar komentāriem, kā arī ar nelielu ieskatu sjunnu vēsturē. 

 

Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā – LATVIJAS CENTRĀLĀ PADOME UN "KURELIEŠI"
2010. gada 8. maijā Rīgā notikušās konferences materiāli.

Kureliešu un Latvijas Centrālās padomes centieni spilg­ti atklāj latviešu tautas sarežģīto likteni, kad brīvas Latvijas vārdā bija jācīnās gan pret padomju, gan nacistu okupācijas varām. Šī grāmata ir veltīta kureliešiem un Latvijas Centrālajai padomei. Tajā apkopoti jau izpētītie fak­ti un atziņas. Konferences un arī konferences materiālu krājuma nolūks ir rosināt interesi par latviešu pretošanās kustību un veicināt tās tālāku analīzi.

Izdevums tapis ar Eiropas Parlamenta ETP grupas un deputātes Ineses Vaideres atbalstu.

 

Interdisciplinarity in Social Sciences: Does It Provide Answers to Current Challenges in Higher Education and Research?

The book is a contribution to the broad debate on the current trends in interdisciplinary education and research. This publication offers a comprehensive view from various experts and researchers from diverse educational backgrounds. This book highlights critical discussions among scholars on the topic of interdisciplinarity.

Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs: vai tā sniedz atbildes uz mūsdienu izaicinājumiem augstākajā izglītībā un pētniecībā?

Rakstu krājums veltīts debatēm par pašreizējām tendencēm starpdisciplinārā izglītībā un pētniecībā. Tajā apkopoti dažādu nozaru ekspertu, pētnieku un mācībspēku viedokļi par šo tematu.