2019./2020. akadēmiskā gada kalendārs

Rudens semestris (sākums – 02.09.2019.)

Pavasara semestris (sākums – 03.02.2020.)

Ned.

Datumi

Darbības veids

Ned.

Datumi

Darbības veids

 

26.08.2019. -

01.09.2019.

Reģistrācijas nedēļa

 

28.01.2020. -

02.02.2020.

Reģistrācijas nedēļa

1.

02.09.2019. -

08.09.2019.

Studijas

1.

03.02.2020. -

09.02.2020.

Studijas

2.

09.09.2019. -

15.09.2019.

"

2.

10.02.2020. -

16.02.2020.

"

3.

16.09.2019. -

22.09.2019.

"

3.

17.02.2020. -

23.02.2020.

"

4.

23.09.2019. -

29.09.2019.

"

4.

24.02.2020. -

01.03.2020.

"

5.

30.09.2019. -

06.10.2019.

"

5.

02.03.2020. -

08.03.2020.

"

6.

07.10.2019. -

13.10.2019.

"

6.

09.03.2020. -

15.03.2020.

"

7.

14.10.2019. -

20.10.2019.

"

7.

16.03.2020. -

22.03.2020.

"

8.

21.10.2019. -

27.10.2019.

"

8.

23.03.2020. -

29.03.2020.

"

9.

28.10.2019. -

03.11.2019.

"

9.

30.03.2020. -

05.04.2020.

"

10.

04.11.2019. -

10.11.2019.

"

 

06.04.2020. -

13.04.2020.

Lieldienu brīvdienas

11.

11.11.2019. -

17.11.2019.

"

10.

14.04.2020. -

19.04.2020.

Studijas

12.

18.11.2019. -

24.11.2019.

"

11.

20.04.2020. -

26.04.2020.

"

13.

25.11.2019. -

01.12.2019.

"

12.

27.04.2020. -

03.05.2020.

"

14.

02.12.2019. -

08.12.2019.

"

13.

04.05.2020. -

10.05.2020.

"

15.

09.12.2019. -

15.12.2019.

"

14.

11.05.2020. -

17.05.2020.

"

16.

16.12.2019. -

22.12.2019.

"

15.

18.05.2020. -

24.05.2020.

"

 

23.12.2019. -

01.01.2020.

Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas

16.

25.05.2020. -

31.05.2020.

"

17.

02.01.2020. -

05.01.2020.

 

Individuālās

studijas

un

pārbaudījumi

17.

01.06.2020. -

07.06.2020.

Individuālās

studijas

un

pārbaudījumi

18.

06.01.2020. -

12.01.2020.

18.

08.06.2020. -

14.06.2020.

19.

13.01.2020. -

19.01.2020.

19.

15.06.2020. -

21.06.2020.

20.

20.01.2020. -

24.01.2020.

20.

22.06.2020. -

28.06.2020.

 Pavasara semestra reģistrācijas nedēļas sākums – otrdiena, 28.01.2020. 

 

Doktorantūras studijas

Rudens semestris (sākums – 01.10.2019.)  

Pavasara semestris (sākums 02.03.2020.)

Datumi

Darbības veids

Datumi

Darbības veids

23.09.2019. -

29.09.2019.

Reģistrācijas nedēļa

24.02.2020. -

01.03.2020.

Reģistrācijas nedēļa

01.10.2019. -

23.02.2019.

Studijas

02.03.2020. -

02.08.2020.

Studijas

 

 

 

03.08.2020. -

30.08.2020.

Brīvlaiks

 

 

 

31.08.2020. -

30.09.2020.

Studijas