LU sasniedz līdz šim lielāko zinātnisko publikāciju apjomu

Latvijas Universitāte turpinās atbalstīt Ukrainas studentus

Joprojām var pieteikties studijām vairākās LU studiju programmās