Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Noslēgusies starptautiskā konference “Explosives Education and Certification of Skills” (EECS 2011) (video)
Olga Mutere
02.05.2011

Rīgā no 2011.gada 12. – 13. aprīlim notika starptautiska konference EECS 2011. Konferencē piedalījās vairāk kā 50 sprādzienbīstamo vielu sektorā strādājoši speciālisti. Divas dienas risinājās spraigas diskusijas un debates.

Konferenci EECS 2011 organizēja Latvijas Universitāte (Latvija), Augsti enerģētisko materiālu ekspertu un speciālistus asociācija "Faville" (Latvija), kā arī Kompetences centrs KCEM (Zviedrija). Konference norisinājās kā forums sprādzienbīstamo vielu nozares ekspertiem un pētniekiem no Beļģijas, Igaunijas, Somijas, Izraēlas, Itālijas, Latvijas, Norvēģijas, Portugāles, Zviedrijas, Lielbritānijas. Tika apspriesta dažādu valstu sprādzienbīstamo vielu sektora speciālistu izglītības struktūra, sertifikācijas procedūras, sektora politika un piedāvātie pakalpojumi.

Atklāšanas runās profesors I. Muižnieks (Latvijas Universitāte) un I.Dreģe (Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija) sveica konferences dalībniekus un iepazīstināja ar pašreizējo situāciju sprādzienbīstamo vielu sektorā strādājošo speciālistu izglītības jomā Latvijas Universitātē un militārajā sektorā.

Galvenās tēmas konferencē bija sprādzienbīstamo vielu sektorā strādājošo speciālistu izglītība un kvalifikācija, jaunu tehnoloģiju un mācību sistēmu ieviešana, demilitarizācijas un ekoloģijas problēmas. Konferences programmā bija iekļautas 16 prezentācijas, kā arī seminārs par uz kompetenci balstītu speciālistu kvalifikāciju Lielbritānijas sprāgstvielu industrijā, ko vadīja Denise Clarke (Lielbritānija).

"Konference EECS 2011 deva lielisku iespēju tikties ar ekspertiem gan no militārā, gan civilā sektora, lai apspriestu nozares problēmas. Bija interesanti dzirdēt par sprādzienbīstamo vielu sektorā strādājošo speciālistu izglītības un kvalifikācijas vērtēšanas sistēmas attīstību un transformēšanu, pielāgojot to mainīgajai mūsdienu situācijai. Pieredzes apmaiņa palīdzēs veidot labu komunikācijas tīklu, veicinot nozares attīstību nacionālā līmenī "- teica Agnese Krauze (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, Latvija).

Delegāti apmeklēja bijušās Padomju Savienības laikā būvētu bunkuru Līgatnē, kas izvietots deviņus metrus zem zemes. Objekts izveidots 1980.gadā, tobrīd valstī valdošās politiskās un varas elites vajadzībām, lai nodrošinātos iespējamā kodolkara gadījumā.    

Mēs pateicamies dalībniekiem no koordinācijas grupas: Hans Wallin, Erik Nilsson (KCEM, Zviedrija), Hanne Randle (Karlstad Universitāte, Zviedrija), Jānis Jakušs-Kreituss (Latvija Valsts policija), Latvijas Universitātes administrācijai par viesmīlību, Latvijas Valsts policijai un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai par atbalstu konferences organizēšanā. Īpaša pateicība Erik Nilsson un Hanne Randle par konferences vadīšanu un plašu diskusiju veicināšanu.

Lielākā daļa conferences referentu iesniedza savu prezentāciju kopsavilkumus, kuri apkopoti bukletā, kas tika izplatīts konferences norises gaitā. Buklets ir pieejams arī interneta vietnē. Šajā vietnē pieejami arī foto un video materiāli. Tiešraidi, konferences video ierakstu un foto materiālus nodrošināja Reinis Nartišs, Toms Grīnbergs, Olga Mutere (Latvijas Universitāte).