Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Septītais starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs "Morāle un kognitīvās zinātnes"
Gundega Krakopa, LU Preses centrs
06.05.2011

No 6. līdz 8. maijam Latvijas Universitātē (LU) notiks septītais starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs, kuru organizē LU Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs sadarbībā ar Kanzasas Valsts universitāti (ASV).

Šī gada simpozija tēma ir „Morāle un kognitīvās zinātnes”, un tā mērķis ir veicināt domu apmaiņu par kognitīvo zinātņu un eksperimentālās filozofijas jaunākajām atziņām morāles pētījumu jomā. Viens no galvenajiem simpozija jautājumiem ir: kādi bioloģiskie, kultūras un psiholoģiskie faktori ir pamatā mūsu morālajiem spriedumiem, normām un praksēm? Pasākumā piedalīsies vadošie speciālisti no visas pasaules. Lekcijas ir paredzētas plašam klausītāju lokam.

Simpozija atklāšana notiks 6. maijā plkst. 10.00 LU Mazajā Aulā (Raiņa bulv. 19) ar Ņujorkas pilsētas universitātes (ASV) profesora Džeses Princa (Jesse Prinz) publisku ievadlekciju angļu valodā “Sentimentalism Naturalized”. Dž. Princs ir starptautiski pazīstams ar nozīmīgiem pētījumiem morāles psiholoģijas jomā.


Simpozijā piedalīsies kognitīvo zinātņu speciālisti no ASV, Kanādas, Austrālijas, Lielbritānijas u.c. valstīm. Viesu vidū ir pazīstamais epistemoloģijas un psihes filosofijas profesors Maikls Bišops (Michael Bishop) no Floridas Štata Universitātes (ASV), kā arī daudzsološais eksperimentālās filosofijas virziena pārstāvis Eduārs Maherijs (Edouard Machery) no Pitsburgas Universitātes (ASV).

Simpozija noslēgumā 8. maijā plkst. 16.30 ar atklāto lekciju ”Morāles evolūcija?” uzstāsies izcilais Rutgera Universitātes (ASV) profesors Stīvens Stičs (Stephen Stich). S.Stičs ir daudzu ietekmīgu rakstu un grāmatu autors (From Folk Pschology to Cognitive Science: The Case Against Belief (1983), Deconstructing the Mind (1996), Mindreading (2003)) un ir plaši pazīstams ar pētījumiem psihes filosofijas, epistemoloģijas un morāles psiholoģijas jomās.

Ar konferences programmu var iepazīties simpozija mājas lapā. Simpozija lekcijas interesentiem ir pieejamas bez maksas.

LU Sociālo zinātņu fakultātes Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs ir izveidots 2005.gadā un nodarbojas ar starpdisciplināru pētījumu, konferenču, vasaras skolu, simpoziju un citu aktivitāšu organizēšanu.

Gadagrāmatas sagatavošanu daļēji tiks finansēta no ERAF projekta „Atbalsts Latvijas Universitātes starptautiskās sadarbības projektiem un citiem starptautiskās sadarbības pasākumiem zinātnē un tehnoloģijās”  (Proj. Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/013) līdzekļiem.