Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Doktora zinātnisko grādu piešķir Inārai Teibei
Gunta Spriņģe, Vides zin. prom.pad. sekretāre
13.10.2017

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2017. gada 15. septembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē INĀRAI TEIBEI par promocijas darbu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pārvaldības attīstība Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.