Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU doktorantūras skola "Letonika un starpkultūru pētījumi" izsludina jaunu dalībnieku uzņemšanu
Ingus Barovskis
06.10.2017

Doktorantūras skola „Letonika un starpkultūru pētījumi” sniedz jaunas zinātniskas sadarbības iespējas doktorantiem un paaugstina iesaistīto mācību spēku zinātnisko un pedagoģisko kvalifikāciju, tādējādi veidojot jaunu starpdisciplināru zinātniskas sadarbības virtuālo institūciju, kurā iesaistīti Filoloģijas, Filozofijas, Valodniecības, Vēstures, Pedagoģijas, Teoloģijas un Juridiskās zinātnes doktorantūras studiju programmās studējošie.

Doktorantūras skolā līdzās iespējai klausīties lektorus no dažādām humanitāro zinātņu nozarēm, notiek arī zinātniskie semināri, kuros doktoranti prezentē savu promocijas darbu daļas, kā arī ir iespēja piedalīties starpdisciplināras ievirzes zinātniskajos lauka pētījumos Latvijā vai ārpus Latvijas.

Kritēriji uzņemšanai doktorantūras skolā ,,Letonika un starpkultūru pētījumi”:

  • Zinātniskās iestrādes - piedalīšanās konferencēs, publikācijas, dalība projektos (Skolas vadības padome vērtēs pretendentus pēc CV sniegtās informācijas);
  • Maģistra/promocijas darba tēmas atbilstība skolas pētījumu virzieniem (Skolas Vadības padome vērtēs tēmas izklāstu (2.un 3. pielikums).

Skolā tiek aicināti pieteikties maģistranti, doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti.

Pieteikšanās līdz 16. oktobrim.

Dokumenti elektroniskā veidā (gan Word dokumenta veidā, gan ieskenēti ar parakstiem) jāsūta uz adresi ingus.barovskis@lu.lv 

Tālrunis papildinformācijai: 28695642, e-pasts: ingus.barovskis@lu.lv 

 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti un papildu informācija