Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Aicinājums pieteikties doktorantūras skolā "Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana"
Zane Vincēviča-Gaile
09.10.2017

No šā gada 29. septembra līdz 20. oktobrim tiek izsludināta pieteikšanās doktorantūras skolā „Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” 2017./2018. ak. g.

Doktorantūras skolā aicināti piedalīties doktoranti, maģistranti, kā arī citi interesenti, kuru pētnieciskais darbs vai intereses saistītas ar zemes resursu, vides problēmu, videi draudzīgu materiālu un tehnoloģisko risinājumu vai ilgtspējīgas attīstības izpēti.

Doktorantūras skolā notiks Latvijas Universitātes pasniedzēju vadīti lekciju kursi, piemēram, angļu valoda zinātnisko publikāciju izstrādei (Scientific writing), lekcijas par zinātnes komunikāciju, datu apstrādes metodēm, kā arī citu valstu augstskolu profesoru vieslekcijas.

Skolas tematikas ietvaros tiks aplūkoti gan vispārīgi jautājumi par zinātniskā darba veidošanu atbilstoši starptautiskām prasībām, rezultātu publicēšanu, autortiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām, gan specifiskas tēmas vides un zemes zinātņu ietvaros, īpašu vērību veltot Latvijas zemes un dabas resursu izpētes jomai.

Pretendentiem jāiesniedz:

  • iesniegums* adresēts skolas direktoram ar norādi par pētnieciskā darba tēmu (brīvā formā);
  • promocijas darba tēmas pieteikums;
  • individuālā darba plāns.

*Obligāti iesniedzamais dokuments

 

Pieteikums jāiesniedz elektroniski sūtot uz e-pastu zane.gaile@lu.lv.

Tiem, kas piedalījušies doktorantūras skolā iepriekšējā ak. g.,

lūgums informēt par vēlmi turpināt dalību.

Papildus informāciju par doktorantūras skolu var iegūt pie skolas direktora profesora Māra Kļaviņa (e-pasts: maris.klavins@lu.lv) vai pie skolas tehniskās sekretāres Dr. Zanes Vincēvičas-Gailes (e-pasts: zane.gaile@lu.lv; mob. tel. 26523248) 302. telpā, Jelgavas ielā 1 (LU DAC).

 

Pēc skolas vadības padomes sēdes informācija par uzņemšanu un skolas aktivitātēm dalībniekiem tiks nosūtīta elektroniski.