Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU ZTVM Ģeoloģijas muzeja ekspozīcijas zāle ar LU studentu un pasniedzēju zinātniskajām kolekcijām. Vijas Hodirevas foto.
LU ZTVM Ģeoloģijas muzeja ekspozīcijas zāle ar LU studentu un pasniedzēju zinātniskajām kolekcijām. Vijas Hodirevas foto.
LU ZTVM Ģeoloģijas muzeja ekspozīcijas zāle ar LU studentu un pasniedzēju zinātniskajām kolekcijām. Vijas Hodirevas foto. Rīgas Starptautiskās skolas 5.klases skolēnu interaktīvās nodarbības LU Ģeoloģijas muzejā. Vijas Hodirevas foto.
AKTUĀLI! LU Ģeoloģijas muzeja atjaunotā ekspozīcija atvērta apmeklētājiem
Vija Hodireva, LU Ģeoloģijas muzeja vadītāja
25.09.2017

LU Ģeoloģijas muzeja ekspozīcija pēc rekonstrukcijas un pārvietošanas atkal atvērta apmeklētājiem, un to var iepazīt ikkatrs interesents un jebkurš nākamo ģeoloģisko ekspedīciju dalībnieks, kā arī ikviens, kas grib iepazīt Latvijas dabas resursus.

Planētas Zeme dienu atzīmējām pavasarī, turpretī minerālo izejvielu jeb derīgo izrakteņu dienas visā Eiropā šogad – pagājušajā septembra nedēļā. Ģeoloģijas muzeja ekspozīcijas galvenā vērtība ir Latvijas Zemes dzīļu ģeoloģiskais griezums no vissenākajiem kristāliskā pamatklintāja iežiem līdz mūsdienu nogulumiem, kuru veido paraugi no urbumu serdēm un iežu atsegumiem Latvijā. Līdztekus šai unikālajai kolekcijai ikviens var iepazīties ar tematiskajām derīgo izrakteņu, paleontoloģijas, kristalogrāfijas, mineraloģijas un petroloģijas kolekcijām, kas ataino Latvijas Universitātes studiju programmās apgūstamās Zemes un dabas zinātņu jomas.

Muzejā izstādītās kolekcijas stāsta arī par Latvijas ģeoloģijas vēsturi, kā arī par dažādiem zinātnes atklājumiem un sasniegumiem. Ikviens apmeklētājs tiek laipni sagaidīts un iepazīstināts ar muzeju, atbildot uz viņu interesējošiem jautājumiem. Iespējams arī praktiski „iemēģināt roku” minerālu un iežu atpazīšanā.

Muzeja krājumā saglabātās un daļēji arī ekspozīcijas zālēs aplūkojamās akmens materiāla kolekcijas izmantotas kā pētījumos Latvijas Universitātes zinātnisko projektu realizēšanā, tā arī LU profesoru un ārzemju pētnieku zinātnisko publikāciju sagatavošanas gaitā. Muzeja eksponāti ir kalpojuši arī par „fotomodeļiem”, lai ilustrētu dabu skaidrojošas grāmatas vai daudzus zinātni popularizējošus izdevumus.

Darba laiks darbdienās: 10.00 – 17.00.  Apmeklējumus vēlams iepriekš pieteikt pa tel. 29112907, e-pastu: Vija.Hodireva@lu.lv

 

Plašāka informācija:

LU Ģeoloģijas muzejs