Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas darbu datorzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Uldis Locāns
Ruta Ikauniece
15.08.2017

2017.gada 3. oktobrī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29 Uldis Locāns aizstāvēs promocijas darbu “Nākotnes procesoru arhitektūru pielietojums precīzu daļiņu paātrinātāju modelēšanā" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. G.Arnicāns (LU), prof. Dr. P.Arbenz (Cīrihes ETH Augstskola, Šveice), prof. Dr.sc.ing. A.Lektauers (RTU DITF).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa b. 19, 203.telpa).