Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Projekts “Live Baltic Campus” prezentē starpziņojuma par universitātes sadarbību ar ārējiem partneriem rezultātus
Diāna Orlovska, LU Infrastruktūras departaments
09.08.2017

19. jūlijā LU akadēmiskā centra Dabas mājā notika sanāksme, kurā LU vadības un administrācijas pārstāvjiem tika prezentēti INTERREG projekta “Live Baltic Campus” ietvaros iegūtie dati par LU un tās ārējo partneru sadarbības praksi un iespējām.

No 2017. gada februāra Live Baltic Campus projekta ietvaros Latvijas Universitātē tiek īstenots pētījums par universitātes un ārējo partneru sadarbības iespējām.

Šī gada martā un aprīlī tika īstenots pirmais pētījuma posms — anketēšana un fokusgrupu diskusijas, kurās tika aicināti piedalīties LU fakultāšu un zinātnisko institūtu darbinieki ar praktisku pieredzi sadarbībā ar ārējiem partneriem. Šo aktivitāšu mērķis bija izzināt līdzšinējo praksi un darbinieku viedokļus par sadarbību ar uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, sabiedrību u.c., kā arī iespējamos risinājumus un atbalstu, kas šādas sadarbības veicināšanai būtu jānodrošina  LU topošajā akadēmiskajā centrā Torņakalnā. Tāpat arī tika apzinātas kompetences, ko LU struktūrvienības var piedāvāt potenciālajiem partneriem, un apkopoti kvantitatīvie dati par sadarbības rezultātiem no Zinātnes departamenta, Komunikācijas un inovāciju departamenta, Studiju departamenta un Personālvadības departamenta.

Klātesošos ar starpziņojumu iepazīstināja pētījuma veicēji, uzņēmuma Dynamic University pārstāvji Līna Dzene un Rihards Blese, kā arī projekta vadītāja Latvijas Universitātē Anita Kazina un projekta koordinatore Diāna Orlovska. Apkopojot iegūto informāciju par situāciju sadarbības jomā eksakto un sociālo-humanitāro zinātņu nozarēs, tika izcelti galvenie sadarbību veicinošie faktori, būtiskākie šķēršļi un problēmas, kā arī LU pētnieku un mācībspēku ierosinājumi situācijas uzlabošanai.

Pētījuma metodoloģijā atbilstoši Live Baltic Campus projekta mērķim — sabiedrības iesaistīšana plānošanā — tiek izmantota dizaina domāšanas (design thinking) pieeja un kvalitatīvu datu (viedokļi, pieredze, idejas) apkopojums. Līdz ar to starpziņojuma datus nevar uzskatīt par pilnībā reprezentatīviem, taču situācija un tendences kopumā, kā arī galvenās problēmas LU pārstāvju sadarbībā ar ārējiem partneriem tajā iezīmējas. Ar starpziņojuma prezentāciju var iepazīties ŠEIT.

Pēc prezentācijas norisinājās diskusija, kurā pētījuma veicēji un LU vadības un administrācijas pārstāvji pārrunāja starpziņojumā apkopoto informāciju. Pētījuma turpmākajā gaitā plānots uzzināt arī esošo un potenciālo sadarbības partneru viedokli un izstrādāt ieteikumus sadarbības veicināšanai un atbalstīšanai.

LU vadību un administrāciju sanāksmē pārstāvēja rektors Indriķis Muižnieks, rektora vietniece infrastruktūras jautājumos Edīte Megne, LU administrācijas vadītājs Ansis Grantiņš, Zinātnes departamenta direktors Justs Dimants, Komunikācijas un inovācijas departamenta direktora p.i. Guntis Rozenbergs un departamenta pārstāvji Māris Jansons un Vaira Obuka, Studiju departamenta direktore Jūlija Stare, Finanšu un uzskaites departamenta direktora p.i. Māris Lazdiņš, Juridiskā departamenta direktors Jānis Uiska un Iepirkumu nodaļas vadītājs Artūrs Kuziks, Infrastruktūras departamenta Attīstības projektu daļas vadītāja Ineta Tumaševska un projekta koordinatore Ilze Čeže, kā arī Ilze Borodkina no Personālvadības departamenta.

Pētījums noslēgsies šī gada oktobrī. Tā gala rezultāti — tai skaitā arī apkopotā informācija un sadarbības ar ārējiem partneriem izvērtējums — tiks iesniegti LU vadībai turpmākai izmantošanai LU izaugsmes veicināšanā un sadarbības attīstīšanā.

-----

Projekts “Live Baltic Campus: Akadēmiskie kompleksi kā iespēja sabiedrības iesaistei pilsētvides plānošanā" ir Centrālā Baltijas jūras reģiona projekts, ko Latvijas Universitāte īsteno sadarbībā ar citām Baltijas reģiona augstskolām, pilsētu plānošanā iesaistītām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.livebalticcampus.eu un www.tornakalns.lv/live-baltic-campus