Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Laura Ardava saņem doktora šalli
Laura Ardava saņem doktora šalli
Laura Ardava saņem doktora šalli Latvijas Universitātes 97. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde
AKTUĀLI! Latvijas Universitāte aicina pieteikties jauno doktoru godināšanas ceremonijai
LU Komunikācijas un inovāciju departaments
05.09.2017

Latvijas Universitātei (LU) ir tradīcija godināt jaunos zinātņu doktorus svinīgā sarīkojumā - Doktoru promocijas ceremonijā. Šogad ceremonija notiks 28. septembrī plkst. 12.00 LU 98. gadadienai veltītās svinīgās Senāta sēdes laikā LU Lielajā aulā.

“Jauno doktoru godināšanas ceremonija Latvijas Universitātē ir neaprakstāmi skaists, akadēmiski cēls un emocijām bagāts paveiktā darba novērtējuma brīdis. Doktora studijas un darbs pie promocijas darba prasa ļoti nopietnu un nebūt ne vieglu ilgtermiņa ieguldījumu, bet šī pasākuma gaišums spēj pilnībā atsvērt ikvienu doktorantūras laikā pieredzēto atteikšanās un grūtuma brīdi,” stāsta LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) zinātniskā sekretāre Dr. sc. comm. Laura Ardava, kura doktoru godināšanas ceremonijā piedalījās pērn.

“Doktora studijas ir daudz ilgākas un prasa neizmērojami lielu individuālo mērķtiecību un izturību, tāpēc ļoti iedvesmojoši šajā ceremonijā jaunajos doktoros redzēt patiesu briedumu un sevis apzināšanos,” turpina Laura Ardava.

Ceremonijas svinīgajā daļā jaunie doktori (promotētie) saņem LU goda zīmes: apliecinājuma rakstu, doktora šalli un doktora sudraba nozīmi.

Uzaicinājumu piedalīties ceremonijā saņem tie jaunie doktori, kuri LU ir aizstāvējuši promocijas darbu 2016./2017. akadēmiskajā gadā, taču dalību ceremonijā var pieteikt arī tie doktori, kuri LU ir aizstāvējuši promocijas darbu iepriekšējos gados.

Doktori, kuri neizmanto iespēju piedalīties 2017. gada ceremonijā, var pieteikties kādā no nākamo gadu ceremonijām. Par vienu zinātņu doktora grādu persona saņem LU Goda zīmes vienu reizi. Dalība ceremonijā ir brīvprātīga un tai nav juridiskas nozīmes.

Pieteikties Ceremonijai iespējams līdz šā gada 8. septembrim LU, Raiņa bulvārī 19, 242.telpā vai elektroniski ligita.liepina@lu.lv. Ielūgumus uz sarīkojumu varēs saņemt klātienē no 18. septembra.

Dalības maksa ceremonijā/ceremonijas komplekts 50 eiro (t.i., maksa par LU Goda zīmēm un ielūgums uz LU Jubilejas balli divām personām) tiek segta no LU budžeta līdzekļiem.

Doktoriem, kuri zinātnisko grādu ieguvuši 2008./2009. akadēmiskajā gadā un turpmāk, diploma kopija nav jāiesniedz. Doktorus, kuri LU ir aizstāvējuši promocijas darbu pirms šā gada, piesakoties ceremonijai, lūgti iesniegt vai atsūtīt elektroniski doktora diploma kopiju.

Ceremonijas norise

• LU dibināšanas gadadienai veltītās Senāta svinīgās sēdes un ceremonijas svinīga atklāšana

• LU Goda doktoru un Goda biedru diplomu pasniegšana

• Goda zīmju pasniegšana doktora zinātniskā grāda ieguvējiem

• Ceremonijas dalībnieku fotografēšanās

Pulcēšanās

Jaunie doktori aicināti 30 minūtes pirms ceremonijas sākuma pulcēties LU Mazajā aulā, lai parakstītos par LU Goda zīmju saņemšanu un iepazītos ar ceremonijas gaitu.

LU 98. gadadienai veltītās svinīgās Senāta sēdes un Ceremonijas svinīgā daļa ilgst apmēram 3 stundas.

LU Jubilejas balle

LU Jubilejas balle notiks 28. septembrī plkst. 19.00 LU Lielajā aulā.

Atteikumi

Lūdzam laikus informēt LU Zinātnes departamentu par to, ka neieradīsities uz ceremoniju. Ja jums ir kādi jautājumi par ceremoniju, lūdzam sazināties elektroniski: ligita.liepina@lu.lv vai pa tālr. 67033881.