Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! “Taisām tiltu pār Daugavu”: LU humanitāro zinātņu institūcijas tiekas sadarbības iespēju apzināšanas seminārā
Madara Eversone LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Mg.philol.
02.06.2017

31. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā notika Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LFMI) un LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) sadarbības iespēju apzināšanas seminārs "Atvērtai zinātnei un izglītībai".

Seminārā draudzīgā gaisotnē tikās divas LU humanitāro zinātņu institūcijas, lai izvērtētu līdzšinējos sadarbības veidus un apmainītos idejām par ciešākas sadarbības iespējām nākotnē. Sarunas ievirzīja LU LFMI direktore Dace Bula, LU HZF dekāne Ilze Rūmniece un LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, norādot uz abu institūciju ciešajām vēsturiskajām saiknēm un uzsverot nepieciešamību tuvināt studiju procesu un pētniecību.

LU LFMI pētnieki klātesošos iepazīstināja ar institūta digitālajiem resursiem un to izmantošanas iespējām humanitāro zinātņu pētījumos un studijās. LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone atklāja Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv atrodamos resursus un piedāvājumu pētniecībai un studijām, kā arī mudināja digitālo humanitāro zinātņu iekļaušanu studiju programmā, ieskicējot Skandināvijas valstu pieredzi šajā jomā un studentu iesaistīšanu digitālo humanitāro zinātņu projektos. LU LFMI vadošā pētniece Eva Eglāja-Kristsone pastāstīja par topošo Latvijas un latviešu literatūras vortālu literatura.lvpar izaicinājumiem šāda resursa veidošanā un par prakšu iespēju literatūrzinātnes studentiem.

LU profesors Ojārs Lāms (LU HZF) savā prezentācijā pievērsās līdzšinējai LU LFMI un HZF sadarbībai, īstenojot kopīgus projektus un organizējot akadēmiskas konferences un seminārus, savukārt LU HZF lektors Mārtiņš Laizāns vēstīja par LU literatūras un kritikas portāla “Ubi Sunt” jauno koncepciju un redkolēģiju, rosinādams iesaistīties aktuālās literatūras kritikas procesā ne tikai studentus, bet arī jaunos pētniekus un citus interesentus.

Sarunā tika iezīmētas sadarbības iespējas gaidāmo LU simtgades svinību kontekstā, par kurām vēstīja LFMI vadošā pētniece Rita Treija, pastāstot par bagāto LU folkloras vākumu, kuru lielā mērā veidojuši humanitāro zinātņu studenti, sākot jau no starpkaru perioda. LU folkloras kolekcija glabājas Latviešu folkloras krātuvē, un pašlaik tiek digitalizēta un publicēta LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Diskusijā, kas noslēdza priekšlasījumu daļu, semināra dalībnieki vienojās, ka, neskatoties uz šķēršļiem, kas saistīti ar finansējumu un studiju procesa izmaiņu lēnumu, ir jāturpina un jāstiprina abu humanitāro zinātņu institūciju dialogs, jāsekmē pētniecības un studiju integrācija, lai norisētu jēgpilna zināšanu pārnese un tiktu piedāvāta daudzpusīgāka un mūsdienīgāka humanitāro zinātņu izglītība Latvijas Universitātē.

Seminārs notika projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (1.1.1.1/16/A/040).