Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

KULTŪRA 7. decembrī notiks Dr. hist. Andra Levāna lekcija par viduslaiku Livoniju "Nekristīga zeme pasaules malā?"
Inta Briede
05.12.2016

Trešdienās plkst. 18.00 Vēstures un filozofijas fakultāte aicina uz populārzinātnisko lekciju ciklu - “Reformācijas 500. gadadienu sagaidot: Baznīca un reliģiozitāte viduslaiku Livonijā pirms Reformācijas”.    

Vēstures un filozofijas fakultāte aicina apmeklēt nu jau ceturto populārzinātnisko lekciju ciklu. Nākamajā gadā apritēs tieši 500 gadi, kopš Eiropā sākās Reformācija. Tāpēc populārzinātnisko lekciju uzmanības centrā – Livonija ar tās iedzīvotāju dzīves veidu un pasaules uztveri. Astoņās lekcijās dažādi lektori – Ojārs Spārītis (Dr.habil. art.), Ilgvars Misāns (Dr.hist.), Andris Šnē (Dr.hist.), Andris Levāns (Dr.hist.), Vitolds Muižnieks (Dr.hist.), Eva Eihmane (Dr.hist.), Gustavs Strenga (Dr.hist.) un Edgars Plētiens (Mag.hist.) stāstīs par kristiešiem un kristietību 11.-12.gs.,  par ģilžu un brālību reliģisko un sociālo dzīvi, par Livonijas pilsētnieku reliģiozitāti, par apbedīšanas tradīcijām, kā arī par to, ko laikabiedri zināja un domāja par Livoniju u.c.

Trešdienās plkst. 18.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 510. auditorijā.

Trešdien, 7. novembrī, pēdējā šā gada publiskā lekcija - Dr. hist. Andra Levāna lekcija "Nekristīga zeme pasaules malā? Laikabiedru priekšstati par viduslaiku Livoniju"

"Par Livoniju kopš 13. gadsimta vidus laikabiedriem Eiropas kristīgajā telpā vajadzēja zināt daudz: dažādu motīvu vadīti ļaudis ceļoja, līdz ar viņiem – mutvārdos paustas ziņas un baumas vai rakstiski fiksētas vēstules un dokumenti. Informācija bija bagāta un vairumā gadījumu tuva realitātei. Interesanti, ka laikabiedru uztverē un priekšstatos Livonija tomēr palika sveša un tāla: tai liek būt zemei “pasaules malā” un “nekristīgai”. Kā un kāpēc veidojās šāds Livonijas tēls viduslaikos?

 

Kādi tam bija iemesli? Kāda loma šajos procesos bija kristiešu un ne-kristiešu kopīgai pieredzei Livonijā? Lekcijas ietvaros sekosim vēsturiskiem medijiem, minējumiem un meklēsim atbildes uz šiem un citiem jautājumiem."

Lekciju videoieraksti pieejami LU portālā (TIEŠRAIDE), kā arī YouTube vietnē

Lekciju cikla "Reformācijas 500. gadadienu sagaidot: Baznīca un reliģiozitāte viduslaiku Livonijā pirms Reformācijas” programma