Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
AKTUĀLI! 17. martā Sociālo zinātņu fakultātē notiks tālākizglītības programmas kurss „Ievads medijpratībā”
Jānis Tamužs
16.03.2017

17. martā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē Latvijas skolu pedagogi piedalīsies tālākizglītības mācību seminārā par medijpratību, mediju darbības pamatprincipiem un to funkcijām sabiedrībā.

Programmas mērķis ir sniegt pedagogiem zināšanas un izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, kā arī palīdzēt pedagogiem saprast viņu lomu un iespējas mediju izglītībā. Tālākizglītības studiju kurss izstrādāts, balstoties uz atziņu, ka informācijas un tehnoloģiju dinamiskajā laikmetā zināšanu sabiedrībā ikvienam indivīdam nepieciešamas kompetences un prasmes, kas palīdz analizēt un atšifrēt mediju vēstījumus, kā arī mērķtiecīgi navigēt informācijas plūsmu, radīt un līdzdarboties mediju satura veidošanā un prast mijiedarboties tiešsaistē. Savukārt pedagogiem ir ļoti nozīmīga loma nepieciešamo kompetenču un prasmju attīstīšanā jauniešiem, lai nodrošinātu viņu turpmāko sagatavotību jaunu zināšanu radīšanā un dažādu ikdienas problēmsituāciju risināšanā.

Studiju kursam ir kā teorētiska, tā praktiska ievirze, sniedzot pedagogiem iespēju apgūt teorētiskas pamatzināšanas medijpratībā, kā arī gūt idejas un praktiski pielietojamus padomus tālākajā pedagoģiskajā darbā mediju izglītībā, veicinot jaunās paaudzes spēju kritiski izvērtēt dažādus informācijas avotus un to saturu.

Kursa noslēgumā dalībnieki saņems Latvijas Universitātes apliecību par Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas „Ievads medijpratībā” apguvi 6h apjomā. Seminārs ir bez maksas.

Pieteikties semināram var līdz 14. martam, rakstot uz programmas@unesco.lv.

Studiju kursu organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa ar sadarbības partneriem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas. Kurss tiek īstenots Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016. - 2020. gadam īstenošanas plāna ietvaros. 

Pasākuma programma:

10:00 – 10:30

Reģistrācija, kafija (2.stāva rekreācijas telpa)

10:30

Atklāšanas uzrunas

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas ekspertes
Klintas Ločmeles uzruna

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāres
Baibas Moļņikas uzruna

 

10:40

UNESCO medijpratības koncepts. Mediju izglītības loma sabiedrībā.

/Guna Spurava, M.sci.soc., LU SZF UNESCO Medijpratības katedras vadītāja/

(204.auditorija)

11:15

Medijpratības koncepti un terminoloģija medijpratības kontekstā – terminu „Medijpratība”, „Informācijpratība”, „Digitālā pratība” lietojums

/Baiba Holma, Asoc. prof., LU SZF Informācijas un bibliotēkzinātnes studiju nodaļas Informācijas pārvaldības studiju programmas direktore/

 

(204.auditorija)

12:00

Mediatora koncepts medijpratības kontekstā. Pedagogs kā medijpratības mediators un pedagogu potenciālā loma medijpratības veicināšanā.

/Guna Spurava, M.sci.soc., LU SZF UNESCO Medijpratības katedras vadītāja/

(204.auditorija)

12:45

Tradicionālo un jauno / digitālo mediju darbības pamatprincipi, to funkcijas un nozīme sabiedrībā. Sociālo mediju pieaugošā loma.

/Guna Spurava, M.sci.soc., LU SZF UNESCO Medijpratības katedras vadītāja/

(204.auditorija)

13:15 – 14:15

Pusdienas

14:15

Praktiskais darbs, pilnveidojot prasmes kritiski vērtēt un analizēt mediju un citu informācijas nodrošinātāju saturu, informācijas ticamību, tās mērķi, kā arī avota uzticamību.

/Liene Valdmane, Mg. sc. soc., Valsts izglītības satura centra (VISC) vecākā eksperte, Drošāka interneta centra izglītības darba vadītāja/

/Jānis Kreicbergs, Mg. sci. soc. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pakalpojumu nodaļas Digitālo pakalpojumu projektu vadītājs/

(206.auditorija)

15:45

Rezultātu apkopojums, secinājumi

(204.auditorija)

16:00

Kursa noslēgums

(204.auditorija)

 

Papildu informācijai:

Evija Maļkeviča

UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja

Tālrunis: 67325109

E-pasts: e.malkevica@unesco.lv