Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! 4. Baltijas jūras valstu ģermānistu un vācu valodas skolotāju konference
Ilze Kangro
20.04.2017

Šī gada 21. un 22. aprīlī Latvijas Universitātē notiks 4. Baltijas jūras valstu ģermānistu un vācu valodas skolotāju starptautiskā konference “Vācu valoda Baltijas jūras reģionā". Konferences mērķis – aktualizēt vācu valodas nozīmi starpkultūru komunikācijā, ekonomikā, zinātnē un kultūrā Baltijas jūras reģionā.

Konferencē plānots diskutēt par vācu valodas lomu un perspektīvām Baltijas jūras valstīs, par vācu valodas skolotāju izglītošanu un tālākizglītošanu, valodas attīstību, kā arī organizēt interaktīvu diskusiju forumu par vācu valodas nozīmi studējošo karjeras tālākā izaugsmē, kurā par savu pieredzi un veiksmi biznesā, politikā un dažādās kultūras jomās stāstīs sabiedrībā zināmi zinātnieki, politiķi, lielu uzņēmumu vadītāji, tulki un tulkotāji, diplomāti u.c. Uz forumu tiks aicināti cilvēki, kuru karjerā, studijās īpaša loma ir bijusi vācu valodas zināšanām.

Konferences plenārsēdē plānoti referāti par vācu valodu kā svešvalodu Baltijas jūras reģionā, Reformācijas laika liecībām Livonijas mākslā, jaunākajām vācvalodīgo valstu literatūras attīstības tendencēm u.c. Otrajā konferences dienā plānotas diskusijas četrās darba grupās – 1) Literatūra un kultūra, 2) Vācu valodas kā svešvalodas metodikas jautājumi, 3) Ģermānistikas nākotnes perspektīvas Baltijas jūras reģionā, 4) Vācu valoda – biznesa un zinātnes valoda.

Konferenci atklās Latvijas Universitātes rektors konferences patrons prof. Dr. habil. Indriķis Muižnieks, konferences dalībniekus uzrunās Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā V. E. Rolfs Ernsts Šutes kungs. Plenārsēdē referēs Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents profesors Dr. habil. Ojārs Spārītis un Magdeburgas Otto fon Guerikes Universitātes rektors Prof. Dr.-Ing. Jens Strakeljans.

Iepriekšējās konferences notikušas Magdeburgā (2010), Upsalā (2012) un Tartu (2014), referāti publicēti starptautiski recenzētā konferences referātu rakstu krājumā. 2014. gada konferences rakstu krājums iznācis Upsalas Universitātes izdevniecībā 2016. gadā.

Konferenci organizē Latvijas Universitātes, Upsalas Universitātes, Tartu Universitātes, Tallinas Universitātes un Magdeburgas Universitātes mācībspēki, Vācijas ārzemju biedrība (Deutsche Auslandsgesellschaft), Latvijas vācu valodas skolotāju asociācija, Gētes institūts Rīgā, piedalīsies arī Varšavas, Helsinku, Oslo un Sanktpēterburgas universitāšu mācībspēki un pētnieki. Latvijas dalībnieku vidū būs ne vien LU docētāji, bet arī vācu valodas skolotāji, studenti, skolu ar vācu valodas specializāciju pārstāvji, darba devēju konfederācijas pārstāvji u.c.

Konferences darba valoda – vācu valoda.

Detalizētāku informāciju sniedz profesore Ilze Kangro (ilze.kangro@lu.lv)

KONFERENCES PROGRAMMA