Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Doktorantūras skola - Apmiglojuma uztvere un adaptācija
Ilze Laicāne
29.12.2016

3. janvārī Latvijas Universitātes Redzes zinātnes doktorantūras skolā notiks doktora studiju programmas “Fizika, astronomija un mehānika” (apakšnozarē Medicīniskā fizika) doktorantes Anetes Petrovas promocijas darba priekšaizstāvēšana. Nodarbības tēma būs apmiglojuma uztvere un adaptācija.

Anete Petrova ir lektore Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, kas 2012. gadā ir ieguvusi profesionālā maģistra grādu optometrijā un optometrista kvalifikāciju, un šobrīd izstrādā promocijas darbu Medicīniskās fizikas apakšnozarē par apmiglojuma uztveri un adaptāciju.

Apmiglojuma uztvere ir cilvēka redzes sistēmas neatņemama sastāvdaļa, līdztekus tās svarīgajai lomai acs fokusēšanās procesā, lai nodrošinātu skaidru attēlu uz tīklenes, apmiglojums redzes uztverē kalpo arī kā dziļuma uztveres pazīme. Ņemot vērā acs anatomiskās un fizioloģiskās īpašības, uz tīklenes nevienā mirklī nenonāk ideāli fokusēts  un skaidrs attēls, bet kādēļ mēs to nejūtam? Kā redzes uztvere pielāgojas, lai mazinātu apmiglojuma radītos efektus? Kā laika gaitā mainās cilvēka spriedumi ar attēla skaidrību vai apmiglojumu? Atbildes uz šiem jautājumiem un pārskatu par doktorantūras studiju laikā veiktajiem pētījumiem apmiglojuma uztveres aspektu un apmiglojuma adaptācijas īpašību jomā doktorantūras skolas lekcijā sniegs Anete Petrova.

Redzes zinātnes doktorantūras skolas lekcija notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra 223. auditorijā 3. janvārī plkst. 16:30.

Papildus informācija redzes-zinatne@lu.lv

Attēla adrese: http://www.tiltshiftphotography.net/images/crossroads.jpg