Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs. Foto: Toms Grīnbergs
Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs. Foto: Toms Grīnbergs

6.Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs
Jānis Pencis, Komunikācijas zinātnes doktorants
15.11.2010

No 19. līdz 21.novembrim LU, Raiņa bulv. 19, notiks 6.Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs „Formālā semantika un pragmatika: diskurss, konteksts un modeļi”. Tās būs vairāk nekā 30 aizraujošas lekcijas, kas piesaistījušas plašu Latvijas un ārvalstu intelektuāļu loku.

Simpozija mērķis ir veicināt diskusiju starp dažādu nozaru pārstāvjiem par formālās semantikas un pragmatikas jautājumiem, to saistību ar komunikācijas, valodas, loģikas, matemātikas un kognitīvo zinātņu problēmām.

Lekcijas var apmeklēt ikviens interesents bez maksas.

Pasākumā piedalīsies vadošie speciālisti no visas pasaules, tostarp formālās semantikas – valodas matemātisko skaidrojumu – pamatlicēja, profesore Barbara Partī (Barbara Hall Partee), Sorbonnas un Ņujorkas Universitātes profesors Filipe Šlenkers (Philippe Schlenker), Telavivas Universitātes profesors, semantikas, datorlingvistikas un kognitīvo zinātņu speciālists Freds Landmans (Fred Landman), Saimona Freizera Universitātes (Kanāda) emeritētais lingvistikas un filozofijas profesors Džefs Peletjē (Francis Jeffry Pelletier), Humboltas Universitātes (Berlīne) lingvistikas profesors Manfrēds Krifka (Manfred Krifka) un daudzi citi.

Barbara Partī

Profesore B.Partī (Barbara Hall Partee) ir viena no ievērojamākajām lingvistēm, valodas filozofēm un loģiķēm pasaulē, kas pēdējo 30 gadu laikā ir būtiski ietekmējusi šo disciplīnu attīstību. B.Partī ir daudzu apbalvojumu un goda nosaukumu ieguvēja, kā arī vairāku universitāšu goda doktore un zinātnisko organizāciju locekle. B.Partī savulaik bija pirmā, kuras promocijas darbu doktora grāda iegūšanai vadīja Noams Čomskis (Avram Noam Chomsky) – lingvistikas profesors, viena no svarīgākajām personībām analītiskajā filozofijā un kognitīvajās zinātnēs. B.Partī lielu daļu no saviem pētījumiem veic kopā ar vīru – Krievijas Zinātņu akadēmijas vadošo lingvistikas zinātnieku un Masačūsetsas Universitātes lingvistikas profesoru Vladimiru Borščevu (Владимир Борщев).

Kais fon Fintels

Paralēli saviem dekāna darba pienākumiem, kā arī vairāku padziļinātu semantikas un pragmātikas kursu docēšanai Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā lingvistikas profesors K. fon Fintels (Kai von Fintel) ir galvenais redaktors žurnālā Semantics & Pragmatics, redkolēģijas biedrs žurnālā Natural Language Semantics, kā arī recenzents daudzos citos žurnālos un konferencēs. Viņa šī brīža pētījumu lokā ir nosacījumu konstrukcijas valodā (ja…, tad…; tiklīdz…, tā… utt., ko angļu valodā apzīmē ar conditionals). Par K. fon Fintela aizrautību ar valodas studijām un unikālo personību liecina ne tikai daudzie zinātniskie pētījumi un publikācijas, bet arī plaši izvērstais skaidrojums par viņa vārda un uzvārda pareizu lietošanu (skat. kaivonfintel.org).

Filipe Šlenkers

Filipe Šlenkers (Philippe Schlenker) ir viens no retajiem profesoriem, kura izcilība ir novērtēta pasaules līmenī ar īpašu titulu – Global distinguished professor. F.Šlenkers ir ieguvis divus doktora grādus – gan lingvistikā, gan filozofijā. Pašlaik viņam ir divas profesora vietas: viena – Ņujorkas Universitātē, otra – Sorbonnā. F.Šlenkera zinātniskā interese ir par semantikas, pragmatikas, valodas filozofijas, kā arī filozofiskās loģikas jautājumiem. Viņš ir Journal of Semantics galvenais redaktors, kā arī redkolēģijas biedrs vairākos citos semantikas žurnālos.

Freds Landmans

Semantikas profesors Freds Landmans (Fred Landman) kolēģu vidū ir iemantojis gan spēcīgākā savas nozares zinātnieka Izraēlā, gan brīvdomātāja un jokdara slavu. Viņš docē semantikas un datorlingvistikas kursus Telavivas Universitātē, kā arī ir vairāku zinātnisko publikāciju autors. Dzimis un studējis Amsterdamā, strādājis Masačūsetsas Universitātē kopā ar profesori Barbaru Partī, docējis lingvistiku un kognitīvās zinātnes Kornelas Universitātē, bet 1993.gadā pārcēlies uz dzīvi Telavivā.

Džefs Peletjē

Emeritēto lingvistikas un filozofijas profesoru Džefu Peletjē (Francis Jeffry Pelletier) kolēģi atzinuši par savas nozares spēcīgāko zinātnieku Kanādā. Dž.Peletjē piemīt izcila humora izjūta, kas ļāvusi pārvarēt visdažādākos dzīves pavērsienus – sākot ar daudzajām skolām bērnībā (ģimene bieži pārvācās, jo tēvs strādāja ASV gaisa spēkos) un studiju virzieniem jaunībā (pēc pedagoģijas grāda iegūšanas matemātikā un darba ar vidusskolēniem), turpinot ar promocijas darba zinātniskā vadītāja maiņu (viens pārvācās, otrs tika nogalināts) un beidzot ar daudzajām darbavietām brieduma gados. Ilgus gadus Dž.Peletjē ir darbojies datorzinātņu, datorlingvistikas un filozofijas jomā Albertas Universitātē, kā arī kognitīvo zinātņu jomā Ročesteras Universitātē, taču šobrīd viņš diezgan labi jūtas Saimona Freizera Universitātē. Dž.Peletjē ir vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju un grāmatu autors.

Manfrēds Krifka

Lingvistikas profesoru Manfrēdu Krifku (Manfred Krifka) kolēģi raksturo kā interesantu sarunu partneri. Iespējams, to var skaidrot ar viņa plašo pētījumu lauku – sākot ar vācu valodu un literatūru, valodu topoloģiju, teorētisko lingvistiku, psiholingvistiku, turpinot ar klasisko un zinātnes filozofiju, loģiku un beidzot ar afrikāņu valodām. Šobrīd pēc vairāku gadu darba Teksasas Universitātē Ostinā (ASV) M.Krifka ir profesors Humbolta Universitātē (Berlīnē). Viņš ir vairāku zinātnisko organizāciju biedrs, vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju autors, kā arī redaktors un redkolēģijas biedrs vairākos zinātniskos žurnālos un grāmatās. Nereti M.Krifku raksturo kā mūsdienu nozīmīgāko vācu lingvistu.

Vietu skaits simpozijā ierobežots. Izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas ir par maksu.

Simpoziju organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs sadarbībā ar Kanzasas Valsts universitātes (ASV) Filozofijas departamentu un izdevniecību „Oxford University Press” (Lielbritānija).

Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs

Centrs izveidots 2005.gadā un nodarbojas ar starpdisciplināru pētījumu, konferenču, vasaras skolu, simpoziju un citu aktivitāšu organizēšanu