Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Medicīnas fakultātes dekānu Valdis Folkmanis (no kreisās), Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne Zaiga Krišjāne, prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Gundars Bērziņš, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Malgožata Raščevska un Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns Sandris Lācis. Foto: Toms Grīnbergs, LU Mediju un mārketinga centrs.
Medicīnas fakultātes dekānu Valdis Folkmanis (no kreisās), Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne Zaiga Krišjāne, prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Gundars Bērziņš, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Malgožata Raščevska un Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns Sandris Lācis. Foto: Toms Grīnbergs, LU Mediju un mārketinga centrs.
Medicīnas fakultātes dekānu Valdis Folkmanis (no kreisās), Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne Zaiga Krišjāne, prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Gundars Bērziņš, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Malgožata Raščevska un Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns Sandris Lācis. Foto: Toms Grīnbergs, LU Mediju un mārketinga centrs. Tikšanās laikā. Foto: Toms Grīnbergs, LU Mediju un mārketinga centrs. LU prorektori: prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā Jānis Ikstens (kno kreisās), prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, prorektors dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš un LU rektors Indriķis Muižnieks. Foto: Toms Grīnbergs, LU Mediju un mārketinga centrs.
AKTUĀLI! LU rektors Indriķis Muižnieks tiekas ar jaunievēlētajiem fakultāšu dekāniem
Guntis Rozenbergs, LU Mediju un mārketinga centrs
22.06.2016

Vēl pirms Līgo svētkiem Latvijas Universitātes (LU) rektors Indriķis Muižnieks tikās ar pieciem jaunievēlētajiem fakultāšu dekāniem, lai iepazītos ar viņu redzējumu par veicamajiem darbiem un uzsvērtu LU prioritāros attīstības virzienus.

LU rektors Indriķis Muižnieks un LU prorektori: prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā Jānis Ikstens un prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš tikās ar pieciem jaunievēlētajiem dekāniem: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāni Malgožatu Raščevsku, Fizikas un matemātikas fakultātes dekānu Sandri Lāci, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāni Zaigu Krišjāni, Medicīnas fakultātes dekānu Valdi Folkmani un Ekonomikas un vadības fakultātes dekānu Gundaru Bērziņu.

Tikšanas laikā ar dekāniem tika iezīmētas daudzas vērtīgas tēmas, kas aktuālas gan konkrētajās fakultātēs, gan arī būtiskas visas LU turpmākajā attīstībā. LU rektors un prorektori sarunā ar jaunajiem dekāniem akcentēja LU prioritātes, tostarp fakultāšu struktūru racionalizēšanas un pilnveides nepieciešamību un mērķtiecīgas starpfakultāšu sadarbības veidošanu.

Uzmanības centrā tikšanās laikā bija studējošais bakalaura un maģistra studiju programmās un doktoranti, un viņu kvalitatīvu studiju nodrošināšana. Aktuāla ir arī studiju programmu nolikumu izmaiņu izstrāde.

LU rektora tikšanās ar dekāniem bija abpusēji vērtīga. Tika iezīmēti veicamie uzdevumi līdz rudenim un gada beigām, un ilgākā laikposmā.

Lai jaunajiem dekāniem veicas fakultāšu vadība un virzīšana pa veiksmīgas attīstības ceļu LU prioritāšu kontekstā!