Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Konference "Nacionālā identitāte kultūras globalizācijas kontekstā" (video)
Laima Geikina, TF asoc. prof.
28.10.2010

28.oktobrī LU Mazajā aulā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Socioloģijas un kultūrizglītības asociāciju (SKIA), LU Teoloģijas fakultāti un Rīgas Domi organizē konferenci "Nacionālā identitāte kultūras globalizācijas kontekstā”.

Konferences mērķis ir aktualizēt  kulturoloģijas mācību priekšmeta satura nozīmību izglītības kontekstā globālajā laikmetā. Konferencē aicināti piedalīties sabiedrībā atzīti lektori no dažādām kultūras nozarēm - zinātnes, reliģijas, mākslas, filozofijas, izglītības un socioloģijas.

Kultūrizglītošana ir process, unikāla vērtība un Latvijas bagātība, tāpēc konferences uzdevums ir veidot dialogu starp pedagogiem, izglītojamiem  un kultūras nozares speciālistiem.

Nodrošināt pēctecību kultūrizglītības attīstībā, sekmēt pedagogu profesionālo izaugsmi  radošo spēju izkopšanai.

Konference ir iecerēta kā izglītojošs forums, aktualizējot kultūrizglītības nozīmi sabiedrībā, īpaši jaunatnes vidū. Jaunatne arī būs tā, kuru aizvien vairāk ietekmēs dažādi globālie procesi un kura jau tagad  ir globalizētas kultūras, izglītības un ekonomikas aģents.

Globalizācija ir komplicēts process, kas nosaka informācijas un integrācijas spraigumu starp ekonomiskiem grupējumiem, sabiedrības grupām, sociāliem procesiem, tehnoloģiskām un politiskām izmaiņām, kuru rezultātā vairums pasaules reģionu un valstu  kļūst savstarpēji ciešāk saistītas un atkarīgākas  cita no citas. Globālā pasaule cilvēkam kļūst par pārdzīvojuma telpu.  Kā tas ietekmē kultūru, cik svarīga ir nacionālā  identitāte globālajā pasaulē? Meklējot atbildes uz šim jautājumiem, konferences dalībniekiem būs iespēja iesaistīties diskusijā, kas ir paredzēta konferences noslēgumā.

Video ieraksts: