Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Foto: Līga Ciematniece
Foto: Līga Ciematniece

Notiks zinātniskā konference "Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums"
Prof. Andra Kalnača
14.03.2016

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra un Baltu valodniecības katedra aicina piedalīties 52. profesora Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums” 2016. gada 17. un 18. martā.

2016. gada konference veltīta valodnieces Edītes Hauzenbergas-Šturmas (1901–1983) 115 gadu jubilejai. Konferences tematika saistīta ar šādiem Edītes Hauzenbergas-Šturmas zinātniskās darbības virzieniem:

1) gramatika;
2) dialektoloģija;
3) leksikogrāfija.

Konferencē pieteikti 50 referāti no dažādām Latvijas, Lietuvas, Japānas, Somijas, Rumānijas augstskolām un pētnieciskajām institūcijām. Referātos iecerēts aplūkot gan valodnieces Edītes Hauzenbergas-Šturmas akadēmisko darbību un zinātniskās idejas, gan dažādus gramatikas, dialektoloģijas, leksikas, leksikogrāfijas u. c. jautājumus.

Kā jau Artura Ozola konferencēs tradicionāli ierasts, pateicoties LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas gādībai, būs aplūkojama izstāde. Šai gadā izstādē „Edītei Hauzenbergai-Šturmai – 115” būs aplūkojami dažādi gan valodnieces pašas publikāciju, gan rediģēti izdevumi.

Programma