Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Starptautiska, zinātniski metodiska pieredzes konference „ĶĪMIJAS IZGLĪTĪBA – 2010”
Aira Krūmiņa, LU Ķīmijas fakultāte
16.09.2010

2010. gada 4. - 5. novembrī Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē notiks zinātniski metodiska konference „Ķīmijas izglītība – 2010”, veltīta efektīvākas ķīmijas priekšmeta apguves jautājumiem skolā un augstskolā.