Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Notiks teoloģijas profesora Imanuela Bencingera 150. jubilejai veltīta minikonference
Ilze Jansone
28.10.2015

Piektdien, 2015. gada 30. oktobrī, Raiņa bulv. 19, 161. telpā, Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultāte (TF) rīko vācu teologa un orientālista Imanuela Bencingera (Immanuel Benzinger, 1865–1935) 150. jubilejai veltītu minikonferenci.

1921. gadā I. Bencingers pieņēma uzaicinājumu ieņemt profesora vietu LU Teoloģijas fakultātē, kur vadīja Vecās Derības un Israēļa reliģijas vēstures katedru, kā arī lasīja lekcijas par jūdaismu un tā literatūru, Vecās derības ekseģēzi un citiem jautājumiem, tādējādi dodot nozīmīgu ieguldījumu Vecās Derības pētniecības Latvijā un Bībeles arheoloģijas attīstībā un palīdzot izaugt jaunajai Latvijas teologu paaudzei. Izcilajam pētniekam veltītā konference notiks LU Teoloģijas fakultātes 161. telpā (dekanāta zālē) plkst. 10.00. Pēc minikonferences visi tās apmeklētāji tiek aicināti uz I. Bencingera bibliotēkas izstādi LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī, Teologu lasītavā.

Programma:

10.00 Ievads

10.15 Jānis Rudzītis-Neimanis, Dr. theol., LU TF “Imanuels Bencingers un Bībeles arheoloģija”

10.45 Juris Cālītis, Dr. theol., LU TF, “Bencingers un J”

11.15 Dace Balode, Dr. theol., LU TF, “Bencingers, vēsturiski kritiskā metode un mēs”

11.45 Ralfs Kokins, Dr. theol., LU TF, “Bencingera laikmets un Jaunās Derības pētniecības metodes”

12.15 Ilga Mantiniece M.sci.soc., LU Bibliotēka “Profesora Imanuela Bencingera (1865-1935) privātkolekcija Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā”

13.00 Izstāde “Bencingers. Apsolītā zeme. Atrastā zeme. LU profesora Bencingera (1865-1935) bibliotēka”. LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī, Teologu lasītavā plkst. 13.00