Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nippona fonda valdes priekšsēdētājs Johei Sasakava parakstās Latvijas Universitātes viesu grāmatā. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
Nippona fonda valdes priekšsēdētājs Johei Sasakava parakstās Latvijas Universitātes viesu grāmatā. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Pieteikšanās Nippona fonda Sasakavas Jauno līderu stipendiju programmas stipendijām
Sarmīte Rutkovska
16.11.2015

Notiek pieteikšanās Nippona fonda Sasakavas Jauno līderu stipendiju programmas stipendijām 2016./2017. mācību gadam.

Stipendijas mērķi:

  • Ar multidisciplināru stipendiju programmu humanitārajās un sociālajās zinātnēs finansiāli atbalstīt izcilākos maģistrantūras un doktorantūras studentus – nākotnes līderus.
  • Veicināt uz zināšanām balstītu cilvēkresursu attīstību Latvijā.
  • Integrēt studijas un pētniecību, kā arī palielināt Latvijas Universitātes studentu iespējas izmantot vadošo pasaules universitāšu pieredzi.
  • Atbalstīt pretendentus, kas, pārspējot ģeopolitiskās, reliģiskās, etniskās, kultūras un citas robežas, veicina miera, labklājības un cilvēcības izplatību

Stipendijai var pieteikties: Latvijas Universitātes (LU) humanitāro vai sociālo zinātņu studiju programmu maģistrantūras un doktorantūras studenti.

Pieteikumi jāiesniedz papīra formātā līdz 2015. gada 15. decembrim LU Lietvedības departamentā, Raiņa bulv. 19, 136. kabinetā.

Piesakoties stipendijai, jāiesniedz:

  • Pretendenta CV
  • Motivācijas vēstule (max. 2 lpp. norādot mērķi, plānotās aktivitātes un stipendijas izlietošanas mērķi)
  • 2 rekomendācijas

Nolikums

Papildu informācija: LU Ārlietu departamentā, Rīgā, Raiņa bulv. 19, 143. telpā vai zvanot pa tālruni 67034334 (Alīna Gržibovska).