Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Notiks projekta “Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika” noslēguma konference
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
18.08.2015

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts 24. augustā aicina uz projekta „Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika” noslēguma konferenci, kurā iepazīstināsim ar projekta norises gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta ietvaros tika izveidota jauna starptautiska un starpdisciplināra pētnieku grupa, kuras interešu lokā bija kultūru daudzkāršības fenomens; tā konceptuālai izpētei un izpratnei pievērsta uzmanība projektā sasniegtajos rezultātos - sagatavotajās zinātniskajās publikācijās (monogrāfijās un rakstos recenzētos zinātnisko rakstu krājumos), nolasītajos konferenču referātos un projekta gaitā veiktajos lauka pētījumos.

„Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika” ir Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 1.1.1.2. “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekts Nr. 1.DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/042.

Konference notiks 2015. gada 24. augustā pulksten 15.00 Latviešu folkloras krātuves lasītavā Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās Mūkusalas ielā 3 (5. stāvs).

Darba kārtība:

15.00-15.20. Konferences atklāšana un pārskata ziņojums par projekta zinātniskajiem rezultātiem.

15.20-15.50. Projekta dalībnieku ieskats paveiktajā.

15.50.-16.10. Projekta rezultātiem veltītās izstādes atklāšana.

Dalībai konferencē, lai nodrošinātu dalībnieku ieeju LNB telpās, lūdzam iepriekš pieteikties, līdz 24. augusta pulksten 10.00 atsūtot informāciju uz elektronisko pastu litfom@lza.lv. Papildinformācija pa tālruni 26863449.