Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Notiks konference „Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā”
LU Preses centrs
16.06.2015

Šī gada 17. jūnijā plkst. 9.30 – 16.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts rīko konferenci ”Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā”, kas notiks Raiņa bulvārī 19, LU Lielajā aulā.

Konferences dalībnieki ir izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, pētījumu dalībskolu direktori un skolotāji, izglītības pētnieki, pārstāvji no izglītības pārvaldēm, skolotāju, skolu direktoru un vecāku organizācijām. Konferences atklāšanas uzrunas teiks LU mācību prorektors prof. Andris Kangro, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, kā arī VIAA direktore Dita Traidās.

Pētījumi veikti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Atbalsts izglītības pētījumiem Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 ietvaros.

Pasākuma fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/darba_kartiba_OECD.pdf