Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Foto: Toms Grīnbergs
Foto: Toms Grīnbergs

Latvijas Universitātē pulcēsies Ziemeļvalstu hidrologi
Elga Apsīte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
03.08.2010

No 9.līdz 11. augustam Rīgā, Latvijas Universitātē notiks XXVI Ziemeļvalstu hidrologu konference „Hidroloģija: no pētījumiem līdz ūdens resursu apsaimniekošanai” (The XXVI Nordic Hydrological Conference „Hydrology: From research to water management”).

Konferenci organizē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kas pārstāv Ziemeļvalstu hidrologu asociāciju (the Nordic Association for Hydrology, NHF), Latvijas Universitāte un UNESCO Latvijas nacionālā komisija.

Šī ir otrā reize, kad Latvijā tiek organizēta tik šāda līmeņa starptautiska hidrologu konference. Pirmoreiz šī konference Latvijā tika rīkota 1926.gadā, aizsākot Baltijas hidroloģijas konferenču tradīciju, kas turpinājās līdz Otrajam pasaules karam. 1926.gadā konferencē piedalījās Igaunija, Lietuva un Polija. Vēlāk šajās konferencēs piedalījās arī Ziemeļu un citas Baltijas jūras baseina valstis: Zviedrija, Somija, Dānija, Norvēģija, Vācija, Padomju Savienība un Dancigas brīvpilsēta. Konferences notika dažādās vietās: 1928.g. Tallinā, 1930.g. Varšavā, 1933.g. Ļeņingradā, 1936.g. Helsinkos un 1938. Berlīnē un Lībekā. 1941.gadā VII Baltijas valstu hidrologu konference notika Kauņā, kura bija pēdējā konference un sekojošās politiskās situācijas dēļ šī tradīcija tika pārtraukta.

1996. gadā visas Baltijas valstis ir pievienojās Ziemeļvalstu hidrologu asociācijai un kopš 2000.gada ir tās locekles. Ziemeļvalstu hidrologu asociācija starptautiskās konferences rīko reizi divos gados. Šogad šī konference tiek organizēta otro reizi Baltijas valstīs, proti, Latvijā, jo 2004.gadā tā notika Igaunijā. Savā ziņā var uzskatīt, ka XXVI Ziemeļvalstu hidrologu konference Rīgā būs atgriešanās pie Baltijas valstu hidrologu konferenču organizēšanas tradīcijas.

Konferences mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu starp hidroloģijas pētniekiem un praktiskajiem lietotājiem dažādās jomās par pētījumu prioritātēm, metodēm, datiem, zināšanām un rezultātiem, lai labāk izprastu hidroloģiskos procesus un uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu. Konferencē piedalīsies vairāk nekā 110 dalībnieki no 16 valstīm un diskutēs par šādām tēmām:

  • Klimata pārmaiņu ietekmes un adoptācijas stratēģijas;
  • Ūdens resursu apsaimniekošana saistībā ar Eiropas direktīvām;
  • Hidroloģiskā informācijas sistēma un modelēšanas attīstība;
  • Mērījumi un monitorings;
  • Ekstrēmi un nenoteiktība;
  • Pazemes un virszemes ūdeņu savstarpējā mijiedarbība;
  • Auksta klimata hidroloģija.

Konferencē piedalīsies arī vairāki augsta līmeņa vieslektori Zigfrīds Demuts (Siegfried Demuth), UNESCO Ūdeņu zinātnes departamenta, Hidroloģisko procesu un Klimata sekcijas vadītājs, Lotars Šūlers (Lothar Schüller), Satelītu pielietošanas iespēju zinātniskais koordinators no EUMESTAT, Rolfs Jonsens (Rolf Johnsen), INTERREG IVB projekta „CLIWAT” koordinators no Dānijas, Esko Kusisto (Esko Kuusisto), Somijas Vides institūta hidrologs un ūdens resursu eksperts no Somijas un vairāki citi gan Baltijas reģionā, gan starptautiski pazīstami hidrologi.

Konferenci apmeklēt kā klausītāji un sekot līdzi konkrētiem sevi interesējošiem priekšlasījumiem aicināti ir visi interesanti, iepriekš piesakoties konferences sekretariātā pie Līgas Hartpengas pa e-pastu Liga.Hartpenga@latviatours.lv līdz 6.augustam.

Latvijas Universitātes portālā būs iespējams skatīt konferences atklāšanu un 1.plenārsēdi (09.08. plkst. 9.00 – 11.00) un 2.plenārsēdi (10.08. plkst. 9.00 – 10.30) tiešraidē www.lu.lv/par/mediji/video

Plašāka informācija par XXVI Ziemeļvalstu hidrologu konferenci „Hidroloģija: no pētījuma līdz ūdens resursu apsaimniekošanai” atrodama konferences mājas lapā

http://www.nordicwater-2010.com/