Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Norisināsies starptautiska zinātniskā konference “Totēms un tabu: toreiz un tagad”
Anne Sauka
16.04.2015

2015. gada 17. un 18. aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 510.auditorijā (Aspazijas bulv. 5, 5.stāvs) no plkst. 10:00 - 17:00 norisināsies starptautiska zinātniska konerence "Totēms un tabu: toreiz un tagad", kas saistīta ar psihoanalīzes pamatlicēju Zigmundu Freidu (1856-1939). Uzmanības centrā ir viņa slavenais darbs „Totēms un tabu”, taču konference ir interdisciplināra un tās ietvaros tiek aplūkota arī psihoanalīzes interferēšanās citās jomās. Referentu lokā ir pārstāvji no dažādām zinātnes jomām – tie ir psihoanalītiķi un etnopsihoanalītiķi, kā arī filosofi, vēsturnieki, literatūrzinātnieki un mākslas zinātnieki no Latvijas, Austrijas, Šveices un Vācijas.

Psihoanalīze tiek traktēta kā kritiska teorija, kas nodrošinājusi arī etnopsihoanalīzes un psihoanalītiskas etnoloģijas veidošanos. Konferencē tiek aplūkoti jautājumi par bezapziņas interkulturalitāti un vēsturiski variablajiem veidojumiem. Konferencē tiek skatīta Freida un citu filosofu (īpaši Kanta) uzskatu sabalsošanās, ambivalences problemātika, kauna ģenealoģija u.tml. Netiek atstāti bez ievērības arī dažādie tabu, vēsturiskie (PSRS laikos) un mūsdienīgie.

Konferences noslēguma dienā, 18.04., plkst. 17:00 aicinām uz apaļā galda diskusiju LU Vēstures un filozofijas fakultātes 510.auditorijā (Aspazijas bulv. 5, 5.stāvs). Diskusijas vadītājs – filosofs Ainārs Sauka, apaļā galda sarunu īpašais viesis – psihoterapeits Viesturs Rudzītis.

Dienu pirms konferences atklāšanas, 16.04., plkst. 18:30 visus interesentus aicinām arī uz Z. Freida grāmatas "Sapņa interpretācija" tulkojuma atklāšanas svētkiem Gētes institūtā (Torņa iela 1, ieeja no Klostera ielas).

Pasākuma organizācijas ideja saistāma ar Latvijas psihoanalīzes un filozofijas zinātnieku un interesentu loka vēlmi plašākai sabiedrībai darīt pieejamu ieskatu mūsdienu psihoanalīzes diskusijās, kā arī veidot un attīstīt psihoanalīzes diskusiju platformu Latvijā.  Pasākumu organizē filosofu biedrība “Parrhesia” sadarbībā ar Gētes institūtu un Austrijas vēstniecību Latvijā. Pasākuma atbalstītāju lokā ir arī‏ izdevniecība “Zvaigzne ABC”, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, kā arī viesnīca “Viktorija”.

Informācija par pasākumu pieejama arī šeit

fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Freida_konf_programma_LV__2_.pdf