Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Prof. Artura Ozola dienas konference — 20. martā
Prof. Lidija Leikuma
18.03.2015

Latvijas Universitātes (LU) profesora Artura Ozola dienas gadskārtējā konference, kas šogad notiek 51. reizi, veltīta pirmā monogrāfiskā apcerējuma par latviešu valodas izloksnēm — Adalberta Becenbergera „Lettische Dialekt-Studien“ (1885) — 130. gadadienai. Apakšvirsraksts — „Fonētiskie varianti un to atveide tekstos“.

Kēnigsbergas (Karaļauču) universitātes profesora valodnieka Adalberta Becenbergera (1851–1922) devums baltistikā, īpaši pievēršoties viņa veikumam latviešu izlokšņu izpētē. Apcerējuma „Lettische Dialekt-Studien“ (1885) pamatā — profesora vērojumi 1882. gada vasaras ekspedīcijā Augšzemē, Inflantijā, Vidzemē, Kurzemē, ziņas, ko palīgi piesūtījuši vēlāk. Konferencē dzirdēsim latviešu un leišu valodnieku atzinumus par A. Becenbergera veikumu, apcerējumā „Lettische Dialekt-Studien“ (1885) ietvertā materiāla analīzi. Pievērsīsimies arī aktuālām tekstu praktiskas transkripcijas lietām.

Laipni lūdzam visus interesentus!

Konferences sākums — 20. martā plkst. 9:00 Visvalža ielā 4a, 202. auditorijā.

fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/51__Ozola_konf__programma__2_.docx