Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

21.gadsimta bibliotekārs ir informācijpratīgs
Aija Rozenšteine, LU SZF Ārējo sakaru koordinatore
05.07.2010

Ella Juhņeviča ir LU Bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura studiju programmas absolvente. Viņa ir piedalījusies divos starptautiskajos simpozijos BOBCATSSS gan kā klausītājs, gan kā dalībnieks, kā arī apmeklējusi un piedalījusies dažādās Latvijas mēroga konferencēs, semināros un diskusijās. 2009. gadā Ella izmantoja ERASMUS apmaiņas programmas iespēju rudens semestrī studēt Borosas Universitātē Zviedrijā, kur apguva digitālo bibliotēku pārvaldības principus, kā arī smēlās jaunas idejas un iespaidus bibliotekārajā jomā.

Meitenes interešu loks bibliotēku nozarē visciešāk saistāms ar informācijpratības jautājumiem, kā arī bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu. 2009. gada martā Ella iestājās Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijā ar mērķi ieguldīt savas spējas un zināšanas bibliotēku nozares attīstībā Latvijā.

Ella, ko tu vēlies sasniegt savā dzīvē?

Pagaidām vēl nav LIELĀ dzīves plāna, tomēr visas domas un pūles tiek veltītas izglītības turpināšanai. Vēlos iegūt gan maģistra, gan arī doktora grādu. Pēc studijām Zviedrijā ir radušās lielas simpātijas pret šo valsti, iespējams, ka turpmākie plāni varētu tikt saistīti ar dzīvi un darbu Zviedrijā. Vispār jau gribētos dot savu ieguldījuma arī Latvijā. Dalīties ar savu pieredzi un palīdzēt citiem tikt uz priekšu.

Kādu ieguldījumu tajā ir devusi tava bakalaura izglītība?

Man šķiet, ka mana bakalaura izglītība man ir devusi ļoti daudz. Tagad esmu spējīga ātri orientēties milzīgajā informācijas plūsmā un atrast pašu noderīgāko un svarīgāko. Tas noderēs ne tikai turpmākajās studijās un darbā, bet arī dzīvē vispār – neatkarīgi no nodarbošanās veida. Arī pats studiju process bija man piemērots – nebija daudz jāiekaļ galvā, bet jāpieiet jautājumiem ar izpratni un pašam jātiek galā ar dažādiem praktiskiem un teorētiskiem uzdevumiem. Tas tomēr dod daudz vairāk nekā sausi fakti.

Kāds, tavuprāt, ir stereotips par Informācijas un bibliotēkzinātnes studiju programmām un studentiem?

Manuprāt, galvenais stereotips ir tas, ka tas ir šausmīgi garlaicīgi un tam nav nekādas jēgas. Priekšstati par bibliotēku ļoti ietekmē cilvēku attieksmi – ja cilvēks bibliotēku apmeklē reti un tikai ar konkrētu mērķi, vai arī neapmeklē nemaz, bieži rodas priekšstats, ka bibliotekāri jau neko nedara, bet tikai lasa grāmatas. Diemžēl daudzi nemaz nenojauš, ka bibliotekāri un informācijas speciālisti ir spējīgi ātri un efektīvi operēt ar informāciju un palīdzēt lietotājiem sarežģītāku pieprasījumu gadījumos. Vajadzētu izdomāt kādu veidu, lai šo stereotipu mainītu.

Kāds, tavuprāt, ir 21. gadsimta bibliotekārs?

Informācijpratīgs. Viņam ir jāspēj ātri orientēties jebkura veida elektroniskajā informācijā, jo tā tagad ir svarīgākā informācijas plūsmas jomā. Jāprot ne tikai pašam visu sameklēt, bet arī iemācīt lietotāju, kā pareizi meklēt un izvērtēt atrasto. Bet nedrīkst zaudēt laipnību un izpalīdzību, jo cilvēkiem jau tā ir daudz stresa un negatīvu emociju. Bibliotekāram jāvairo pozitīvais.

Kādas īpašības ir nepieciešamas, lai varētu studēt Informāciju un bibliotēkzinātni?

Jābūt zinātkāram. Tas ir pats galvenais. Tad studijas ir interesantas un padodas viegli.

Kādēļ un kā tu iestājies Informācijas un bibliotēkzinātnes studiju programmā?

Pati labprāt apmeklēju publiskās bibliotēkas un programma likās visai vilinoša. Informācijas pārvaldīšana mūsdienās ir ļoti aktuāls jautājums. Uz to brīdi vēl nebija nekādas konkrētas vēlmes attiecībā uz studiju virzienu, bet bibliotēkzinātnes specialitāte likās pietiekami universāla un eksotiska. Izlēmu pamēģinās un nebūt nenožēloju savu izvēli.

Kāda ir tava pozitīvā pieredze par studijām Latvijas Universitātē?

Nevaru spriest par visu universitāti, tomēr par savām studijām un fakultāti varu teikt tikai tos labākos vārdus. Pasniedzēji, īpaši mūsu nodaļā, bija pretimnākoši un saprotoši. Vienmēr bija iespēja aprunāties gan par studijām, gan vienkārši par dzīvi. Tas radīja tādu nepiespiestu atmosfēru, kur nav bailes izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus. Vispār sajūta bija visai ģimeniska.

Protams, ERASMUS studijas Zviedrijā bija lieliska pieredze un starptautiskā konference BOBCATSSS piedāvāja daudzus jaunus risinājumus mūsdienīgām problēmām.

Kādi ir tavi tuvākās nākotnes nodomi?

Tagad iesniedzu dokumentus studijām Anglijā. Esmu izlēmusi studēt tūrismu, tomēr tas nenozīmē, ka pilnībā novērsīšos no informācijas jomas. Studiju laikā vēlos atrast dabu bibliotēkā, jo tas tomēr ir sirdij un prātam daudz tuvāk.

Ko tu vēlētu topošajiem studentiem?

Topošajiem studentiem gribētos novēlēt būt pacietīgiem. Tas atmaksājas. Un vēl nebaidīties – no kļūdām mēs iegūstam vērtīgākās mācību stundas. Universitāte piedāvā daudzas labas iespējas, kuras ir noteikti jāizmanto. Nevajag baidīties no nelieliem šķēršļiem, lai sasniegtu dižus mērķus.