Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ekonomikas un vadības fakultātes plenārsēdē aplūkos aktuālas Latvijas problēmas
LU Preses centrs
03.02.2015

Piektdien, 13. februārī, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (LU EVF), Aspazijas bulv. 5, 324.aud. norisināsies LU 73. konferences plenārsēde „Ekonomika. Vadība. Demogrāfija”. Plenārsēdes referāti atspoguļos būtiskas Latvijas problēmas un to risinājumus visās fakultātes pārstāvētajās zinātņu nozarēs.

Demogrāfijā aktuālas ir sabiedrības novecošanās, ar to saistītā aktīvā dzīves perioda paildzināšanās un veselības aprūpes sadārdzināšanās problēmas. Vai gadi, par kuriem mūsdienās ir pagarinājies dzīves ilgums, ir aktīvi un ar labu veselību? Vai aktīvā un veselīgā dzīves perioda garums un īpatsvars kopējā mūža ilgumā palielinās? Profesors Juris Krūmiņš un Nataļja Dubkova savā referātā atklās demogrāfu prognozes par veselīgā mūža ilguma palielināšanos, tās galvenajiem faktoriem un sociāli demogrāfiskām un ekonomiskām sekām.

Ekonomikā viens no aktuālākajiem gan Latvijā, gan pasaulē kopš nesenās finanšu krīzes ir kreditēšanas temats. Valda uzskats, ka bankas nekreditē un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tautsaimniecības atkopšanās notiek tik lēni. Latvijā banku kreditēšanas jautājums ir neizbēgami saistīts arī ar tiesisko vidi un dažādām netipiskām izmaiņām likumdošanā – piemēram, nolikto atslēgu princips. SEB Valdes loceklis un finanšu direktors Kārlis Danēvičs stāstīs par kreditēšanas pieprasījumu, piedāvājumu, kā arī galvenajiem šķēršļiem finanšu resursu piedāvājuma palielināšanā no banku puses.

LU docents un Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis iepazīstinās mūs ar 21. gadsimta utopiju – vienkāršu valdību. Vairumā pasaules valstu palielinās normatīvā regulējuma apjoms un ar to saistītais birokrātijas pieaugums. Arvien samazinās reālās ekonomikas sektors, bet pieaug administratīvais slogs. Tas rada problēmas sociālās sistēmas ilgtspējai un kavē ekonomikas attīstību. Referāta autors piedāvā iespēju vienkāršot publisko pārvaldi, atsakoties no vairākiem vispārpieņemtiem publiskās varas organizācijas principiem un radot pamatu būtiskām strukturālām pārmaiņām. 

Laipni aicināti visi interesenti!

EVF organizētās 15 sekciju sēdes notiks līdz 27. februārim un to programmas pieejamas šeit