Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks dzejnieces Annas Dagdas simtgades konference
Dr. Philol. Anda Kubuliņa
19.01.2015

22. janvārī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) sāksies dzejnieces Annas Dagdas simtgadei veltīta zinātniska konference. To organizē A. Dagdas fonda žūrija un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Konferencē piedalīsies Latvijas Kultūras akadēmijas, Daugavpils, Rēzeknes universitāšu un LU mācību spēki, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki un Rakstnieku savienības biedri. Konferences galvenie tehniskie palīgi un nodrošinātāji būs LU Akadēmiskās bibliotēkas darbinieki.

Jautājumu loks, ko referenti skars, būs plašs un interesants, sākot ar Bībeles, antīko un poļu motīvu atbalsīm līdz vēja un jūras konotācijām A. Dagdas lirikā. Neizpaliks arī formas jautājumi – skaniskums, tropu īpatnības. Plašākai intelektuālai sabiedrībai aizraujoši droši vien šķitīs. S. Lasmanes ziņojums par Dagdas izpratni garīgās proletarizācijas procesos, Intas Čaklās pārdomas par dzejnieces devumu 30./40. gadu kritikā un Jura Rozīša (Stokholma) skatījums uz trimdas vietu dzejnieces daiļradē. Kaut A. Dagda nav sarakstījusi daudz, tikai vienu krājumu, tomēr tas ir paliekošs un nostājas līdzās Vizmas Belševicas un Aspazijas devumam. Uz simtgades atceri nepārbaudīts palicis kritiķa Vitolda Kalves 1946. gada vēstulē teiktais: ritmikā A. Dagda pieder pie 40. gadu latviešu lirikas vedējām, pārspējot pat Aleksandru Čaku.

fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Dagdas_konference_programma.jpg