Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Konference "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava"
Ilga Tālberga, Latvijas Zinātņu akadēmija
14.06.2010

15. – 16. jūnijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notiks zinātniska konference „Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava”.

Tajā piedalīsies arheologi, arhitekti, etnologi, folkloristi, ģeogrāfi, mākslas zinātnieki, valodnieki un vēsturnieki. 25 referātos, hronoloģiski aptverot  periodu no neolīta līdz mūsdienām,  tiks sistematizēti jau  izzināšanai apgūtie avoti, analizēti ainavas veidošanas vispārējie un lokālie (novadu) jautājumi. Apzinātas ainavas kultūrvēsturiskās vērtības un skaidrota to izmantošanas nepieciešamība mūsdienās, saistot  ar reģionālo plānošanu un apdzīvoto vietu attīstīšanu.