Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Rīgas Medicīnas koledžas konference
Una Arndte
03.06.2010

2010.gada 11. un 12.novembrī notiks Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 3. starptautiskā zinātniskā konference “Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē : mūsdienas un nākotne”

Pieteikties konferencei iespējams aizpildot pieteikuma veidlapu   mājas lapā www.rmkoledza.lv Lūdzu nosūtiet aizpildītu Reģistrācijas  veidlapu kā pielikumu uz e-pastu: jana.ankrava@inbox.lv 

Pieteikuma veidlapas iespējams nosūtīt arī pa Faksu  + 371 67547797 ne vēlāk kā līdz 30.jūnijam 2010. Apstiprinājumu par dalību konferences  dalībnieki saņems ne vēlāk kā līdz 2010. gada 1. augustam.  

Konferences tēmas:

 • Izglītība un ilgspējīga attīstība
 • Tradicionālā un inovatīvā pieeja veselības aprūpes izglītībā
 • Fiziskā,  garīgā veselība un vide
 • Veselības aprūpes speciālistu mūžiglītība tirgus ekonomikas apstākļos
 • Transkulturālā aprūpe

Konferences darbā ir iekļauti: mutiskie ziņojumi, stenda referāti un meistarklases.

Konferences oficiālās darba valodas: latviešu un angļu.

Dalības maksa:

Dalības maksa, ja tā pārskaitīta līdz 2010.gada 1. septembrim:

 • Ls 40/ 50 EUR  Dalībnieks ar referātu un publikācijuLs
 • 25 / 35 EUR Dalībnieks ar referātu un tēzēm
 • Ls 7/ 10 EUR   Klausītājs

Dalības maksa, ja tā pārskaitīta  pēc  2010.gada 1. septembra:

 • Ls 50/70 EUR  Dalībnieks ar referātu un publikāciju
 • Ls 35 /50 EUR Dalībnieks ar referātu un tēzēm
 • Ls10/ 15 EUR   Klausītājs/ Listener  

Bankas rekvizīti:

Saņēmējs: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža Reģ.Nr. 90000014902

Swedbank LV89HABA0551027460473 HABALV22  

Maksājuma komentāros lūdzam norādīt: vārdu, uzvārdu maksājuma mērķi.

Dalības maksa sedz izdevumus par konferences materiāliem, kafijas pauzēm, diskusijas vakaru