Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Zinātnes kafejnīcas pasākums „Viedās pilsētas” (tiešraide)
LU Preses centrs
06.11.2014

Ceturtdien, 6.novembrī, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes kafejnīcā notiks Zinātnes kafejnīcas pasākumu par jaunām tehnoloģijām „Viedās pilsētas”.

Viedo pilsētu (smart cities) kustība pasaulē kļūst arvien populārāka, jo dod iespēju efektīvāk izmantot pašvaldību resursus, radot labākus dzīves apstākļus iedzīvotājiem. Gudro pilsētu pamatideja saistīta ar informācijas tehnoloģiju un dažādu resursu izmantošanu tā, lai mazinātu negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, taču nebūt ne visi gudro pilsētu risinājumi prasa tūlītējas lielas investīcijas.

Tartu (Igaunija) jau izveidojusi Viedās pilsētas laboratoriju (Smart City Lab), kuras paspārnē līdz 2015. gadam tiks īstenoti vairāki pilotprojekti ar potenciālu to nākotnē izmantot citās pašvaldībās. Viļņas (Lietuva) pašvaldība izstrādājusi savu Gudrās pilsētas koncepciju. Pienācis laiks arī Latvijas pašvaldībām sākt mērķtiecīgu virzību uz gudru risinājumu ieviešanu.

Latvijā par gudro pilsētu labākās prakses pārņemšanu nopietnu interesi jau izrāda gan Rīgas pašvaldība, gan Lielo pilsētu asociācija. Ārvalstu prakse attiecībā uz gudru risinājumu izmantošanu pilsētās liecina, ka ieguvēji var būt ne tikai lielo pilsētu iedzīvotāji, bet arī samērā nelielas pašvaldības. Potenciālo risinājumu iespējas ir dažādas - sākot ar modernu pārvaldības mehānismu ieviešanu un beidzot ar transporta pieejamības uzlabošanu.

Zinātnes kafejnīcā viesosies novatorisku Beļģijas uzņēmumu pārstāvji, kas ir līderi moderno informācijas tehnoloģiju izstrādāšanā, ko iespējams izmantot pilsētu infrastruktūrā, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Heidi Lenaerts ir uzņēmuma „Smart Grids Flanders” direktore. Viņas lekcijas tēma balstīta uz viedo pilsētu filozofisko aspektu. Viņa iepazīstinās ar šī jēdziena koncepciju un sniegs ieskatu par ieguvumiem un izaicinājumiem.  Dirk De Taey, uzņēmuma „Fifthplay” projektu direktors, savā prezentācijā uzsvērs jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus un rādīs piemērus par to ieviešanu praksē Beļģijas pilsētās. Informācijā par saviem pētījumiem  par viedajām pilsētām dalīsies  Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors Pēteris Šķiņķis.

Pasākumu  vadīs Dr.biol. Juris Šteinbergs

Zinātnes kafejnīcas pasākums tiešraidē būs skatāms LU portālā.

“Zinātnes kafejnīcas” mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu, šoreiz, par inovācijām pilsētu plānošanā.

8. novembrī NABAKLAB notiks koncerts, kurā uzstāsies NICUMO (Somija), SYDANTALVI (Somija), HARMI (Somija), CROW MOTHER, RETURN TO SURFACE, CHASM un DJ Muzadriv.

Zinātnes kafejnīca ietilpst LU un projekta „RīgaPunkts” atbalstītajā pasākumu ciklā, un šoreiz ir arī viens no „Beļģijas dienas Rīgā 2014” pasākumiem.