Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
I Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski-praktiskā konference
Inese Lauberga, LU Juridiskā fakultāte
26.05.2010

2010.gada 11.jūnijā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē notiks I Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski-praktiskā konference.

10.00 – konferences atklāšana (Mazā aula)

11.00-13.00 darbs sekcijās:

  • Tiesību teorijas un vēstures sekcija. Sekcijas vadītāja I.Roze. Norises vieta -40.auditorija
  • Valststiesību zinātņu sekcija. Sekcijas vadītājs E.Danovskis. Norises vieta -8.auditorija
  • Starptautisko un Eiropas tiesību sekcija. Sekcijas vadītājs asoc. prof. A.Fogels. Norises vieta - 4.auditorija
  • Krimināltiesisko zinātņu sekcija. Sekcijas vadītāja prof. V.Liholaja. Norises vieta - 42.auditorija
  • Civiltiesisko zinātņu sekcija. Sekcijas vadītāja D.Ose. Norises vieta  - 21.auditorija

13.00 -14.00 pusdienu pārtraukums

14.00-16.00 turpinās darbs sekcijās

16.15 konferences noslēgums (19.auditorija)

  • sekciju vadītāju ziņojumi par darbu sekcijās
  • noslēguma vārdus saka prof. V.Liholaja

Visi interesenti laipni aicināti!