Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Konference „Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā”
Inese Runce
05.05.2010

2010.gada 15.maijā Rīgā, Klostera ielā 4 2.stāvā Liepas zālē notiks Latviešu Katoļu studentu un akadēmiķu apvienības „Dzintars” Konference „Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā”.

10.00   Svētā Mise Sv.Marijas Magdalēnas baznīcā

11.00 – 11.15 konferences atklāšana. LKSAA „Dzintars” apvienības kapelāns

Dr.can.iur. priesteris Juris Jalinskis

11.20 – 13.00  priekšlasījumi :

Dr.can.iur. pr. Juris Zarāns. Sirdsapziņas brīvību sargājot.  Moto: Dievam kas Dieva, ķeizaram, kas ķeizara

Kristīne Ante (LU). Sirdsapziņas brīvības un ticības iecietības izpratne Krievijas Impērijā 19.gadsimtā

Agita Misāne (LU FSI). Vai kristīga valsts? Ieskats Latvijas Republikas dibināšanā.

Mārtiņš Krūklis (RARZI). Baznīcas Sociālās mācības pamatprincipi un to darbība Latvijā –  Baznīcā un laicīgajā vidē.

13.00 – 13.40    Pusdienu pārtraukums

13.40 – 15.30     Diskusija – valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: pieredze un nākotne (vada Valdis Labinskis)

  • Kādas ir bijušas valsts un Baznīcas attiecības Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas? Vai  ir bijušas kļūdas vai ieguvumi?
  • Vai ir pieļaujama laicīgās varas iejaukšanās Baznīcas lietās un Baznīcas iejaukšanās laicīgās varas kompetencēs?
  • Kāda kristieša – politiķa personīgā pieredze, darbojoties laicīgās varas sistēmā un izdzīvojot kristieša ideālus?
  • Kāds ir Baznīcas augstākās garīdzniecības pārstāvja un pilsoņa skatījums uz nākotnes valsts un Baznīcas attiecību veidošanās procesu Latvijā?                              

Diskusijā piedalās: V.E. Jelgavas diecēzes bīskaps Antons Justs, V.E. Liepājas diecēzes bīskaps Vilhelms Lapelis, Ingūna Rībena (JL),  Eiženija Aldermane (LPP/LC), Kristiāns Rozenvalds, pr. Juris Jalinskis un Lic.theol. pr. Edgars Cakuls

15.30 – 15.45   Konferences noslēgums