Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Zinātnes kafejnīcā ceturtdien stāstīs par policiju (tiešraide)
LU Preses centrs
23.01.2014

Ceturtdien, 23.janvārī, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā notiks Zinātnes kafejnīca par tēmu “Pētījumi par policiju”.

Policija (franču: police) ir valsts pārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un mieru, cīnīties pret noziedzību, tomēr tās funkcijas dažādās valstīs atšķiras. Policijai atšķirībā no citām valsts pārvaldes institūcijām ir dotas tiesības pielietot spēku normatīvajos aktos noteiktajās robežās.

Jāatgādina, ka Ministru kabinets 2009.gada 30.jūnijā izdeva rīkojumu „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju”, kurā noteica par pienākumu Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt Latvijas Policijas akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās. Tas arī tika izdarīts. Pašlaik Latvijas Universitātē tapuši vairāki zinātniski pētījumi par policijas darbu.

Šoreiz LU organizētajā pasākumu ciklā Zinātnes kafejnīca par šādiem pētījumiem stāstīs doktoranti. Anvars Zavackis stāstīs par tēmu „Noziedzība, likumpārkāpēju rehabilitācija un rīcībspēja”. Ēriks Treļs izpētījis un prezentēs tēmu „Nacionālās minoritātes: likumpārkāpumu novēršanas problēmas policijas darbībā”, bet Jura Matisāna tēma būs „Policija - vai sargs ir jāsargā?”.

Pasākumu kā ierasts vadīs mikrobiologs Juris Šteinbergs un to varēs vērot arī tiešraidē LU portālā www.lu.lv/tiesraide.

Zinātnes kafejnīcas mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu, lai noskaidrotu līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu. Visas kafejnīcas sākas uzreiz pēc plkst.18.00. Pirmajiem 50 dalībniekiem sulas glāze bez maksas.

Pasākums notiks ar ESF projekta „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē - 2” Nr. 2011/0054/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/002 atbalstu.

Arhīvs