Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izsludināta pieteikšanās stipendijām studentu un personāla apmaiņai Krievijā
Sarmīte Rutkovska, Ārlietu departaments
23.10.2012

Erasmus Mundus projektu „Aurora” un „Triple I” (koordinē Turku Universitāte, Somijā) ietvaros izsludināta pieteikšanās stipendijām studentu un personāla apmaiņai Krievijā. Stipendijas sniedz iespēju bakalaura, maģistra, doktora līmeņu studentiem, pēcdoktorantūras pētniekiem, kā arī akadēmiskajam un administratīvajam personālam gūt izglītību un pieredzi kādā no projektu dalībuniversitātēm Krievijā.

Lūdzu ņemiet vērā, ka abos projektos dalībuniversitāšu saraksts ir atšķirīgs. Pretendenti, kuri plāno pieteikties uz universitāti, kas ir partneris abos projektos, tiek aicināti iesniegt pieteikumu tikai vienā no tiem (Triple I vai Aurora).

Projektu kontaktpersona LU: Sarmīte Rutkovska, Ārlietu departaments, 151.kab. (e-pasts: sarmite.rutkovska@lu.lv; 67034336)