Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aicina pieteikties doktorantūras skolā „Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte”
Ilze Priedniece, doktorantūras skolas tehniskā sekretāre
06.10.2017

Aicinām doktorantus, zinātniskā grāda pretendentus un maģistrantus pieteikties doktorantūras skolā līdz šī gada 31. oktobrim.

Kritēriji uzņemšanai doktorantūras skolā:

  • Zinātniskās iestrādes - piedalīšanās konferencēs, publikācijas, dalība projektos (skolas vadības padome vērtēs pretendentus pēc CV sniegtās informācijas);
  • Maģistra/promocijas darba tēmas atbilstība skolas pētījumu virzieniem (skolas vadības padome vērtēs tēmas aprakstu).

Pretendentiem līdz 2017. gada 31. oktobrim jāaizpilda pieteikuma dokumenti – pieteikuma anketa , CV (1. pielikums ) un tēmas apraksts (2. pielikums  doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, 3. pielikums   maģistrantiem) un jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi ilze.priedniece@lu.lv, kā arī parakstīti oriģināli jāiesniedz Dagmārai Čakstiņai LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, Jelgavas ielā 1, Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras 511. telpā.

Kontaktpersona papildinformācijas iegūšanai: Jānis Priednieks, tālr.: 29365593 el. pasts: janis.priednieks@lu.lv

Doktorantūras skolas mājas lapa