Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Sociālo zinātņu fakultātes dibināšanas 10.gadadiena
Aija Rozenšteine, SZF Ārējo sakaru koordinatore
08.02.2010

Pirms desmit gadiem, 2000. gada 31. janvārī, Latvijas Universitātes Senāts pieņēma lēmumu par Sociālo zinātņu fakultātes dibināšanu. No 4. līdz 12. februārim notiks fakultātes 10 gadu jubilejas pasākumi.

„Līdz tādai fakultātei, kāda tā ir šodien, mums bija jānoiet tikai 5 soļi,” secina Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) dibinātāja un pirmā dekāne prof. Inta Brikše,” pirmais, fakultātes ideja. Otrais, spītība, lai no tās neatkāptos. Mērķtiecība, lai pēc katra sasnieguma sāktu atkal kaut ko no jauna. Korporatīva solidaritāte, lai vienotos un pieņemtu lēmumus. Piektais, kompetence jomās, ar ko nodarbojamies.”

Atceroties fakultātes dibināšanu, prof. Tālis Tisenkopfs stāsta: „Fakultātes izveides pamatā bija divi motīvi. Būtiskākais - zinātņu attīstībā dabiskā vēlme nošķirties no cilmes zinātnes (socioloģijai un politoloģijai tā bija filozofija, komunikācijas zinātnei - filoloģija). No izveides laika spilgti atceros sanāksmes Intas Brikšes kabinetā Visvalža ielā, kur mēs bieži pulcējāmies, lai pārrunātu darāmos soļus, sacerētu manifestus un nolikumus. Atceros vakara braucienu pie prorektora Jura Krūmiņa un apspriedi viņa dzīvokļa viesistabā. Vēl atceros arī Senāta sēdi, kurā bija jāiztur spiediens no idejas pretiniekiem, bet bija arī atbalstītāji. Fakultātes izveide bija kolektīvs un neformāls process, kurš pārveidojās formālā organizācijā un sniedz mācību arī citām inovācijām - tās vislabāk veidot domubiedru grupā, kuriem ir kopīga ideja un vēlme sadarboties.”

 Arī asoc. prof. Andris Runcis, viens no fakultātes dibinātājiem, atzīst: „Pamatideja jaunas fakultātes veidošanai bija - "mūs nesaprot" un tas, ka vēlējāmies būt draudzīgā un savstarpēji papildinošā akadēmiskā un pētnieciskā vidē, kas veiksmīgi ir realizējies SZF.”

„Fakultātes izveidošana ir veiksmīgs projekts,” uzsver prof. Aivars Tabuns, ” „liesajos gados” pārņēmām īpašumus (fakultātes un kopmītnes mājas), bet “treknajos gados” nevis noēdām, bet investējām līdzekļus infrastruktūrā. Studentiem tagad radīti labi apstākļi mācībām (laba bibliotēka, pieeja datu bāzēm, datorklases). Šajos gados ir būtiski uzlabotas mācību programmas, paplašināts kursu piedāvājums. Fakultātē ir caurspīdīgs un demokrātisks lēmumu pieņemšanas process. Ir sagatavoti jauni kvalificēti pasniedzēji, kas ļauj optimistiski vērtēt arī fakultātes turpmāko attīstību.”

Fakultāte izveidojusies no 3 nodaļām, kas pirms tam bija Filoloģijas fakultātē un Vēstures un filozofijas fakultātē. Jau dibināšanas gada rudenī mācības fakultātē uzsāka vairāk nekā 1500 studentu, kas pārstāvēja:

  • Komunikācijas studiju nodaļu,
  • Politikas zinātnes nodaļu,
  • Socioloģijas nodaļu.

2002. gada augustā fakultātei tika pievienota Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļa, kas 2006. gada pavasarī ieguvusi Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas nosaukumu.

Kopš fakultātes dibināšanas brīža līdz 2009.gada 30. jūlijam tās vadītāja bija dekāne prof. Inta Brikše. No 2009. gada 1. jūlija LU SZF dekāns ir prof. Juris Rozenvalds.

SZF 10 gadu jubilejas pasākumu plāns

Datums

Laiks

Pasākums

Kur notiek

4.02.

Visu dienu

Fotokonkursa „Studenta atbilde krīzei” finālbalsošana

Lomonosova ielā 1a, 1.stāvā

5.02:

 

15.00

LU 68. zinātniskās konferences Sociālo zinātņu fakultātes plenārsēde

 

Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina aud.

8.02:

 

10.00 un 12.00

„Mēs lepojamies!”- studenti tiekas ar absolventiem

Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina aud.

9.02.

 

16.00

Lielā SZF viktorīna

 

Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina aud.

10.02.

14.30

Studentu debates: sociālās tēmas un problēmas

 

Lomonosova ielā 1a, 204.kab

10.02.

19.00

Muzikāli teatrāls pasākums „Pauze atpūtai”: uzstājas improvizācijas teātris un mūziķi

 

Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina aud.

11.02. 16.00 Grāmatas „Socioloģija Latvijā” atvēršanas svētki Lomonosova ielā 1A, SZF kafejnīcā

11.02.

 

16.00

„Studentu konference”, kurā piedalās SZF studenti, LLU studenti un studenti no citu augstskolu sociālo zinātņu nodaļām

 

Lomonosova ielā 1a, Jesajas Berlina aud.

11.02.

19.00

Jubilejas balle

 

Mūkusalas ielā 20

12.02.

17.00

Noslēguma pasākums „Izgaismo SZF!”

 

Doma laukums