Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Izstāde "Kodolsintēze - nākotnes enerģijas avots". Izstādes apmeklētāji aplūko ITER tokamaka maketu 2004. gadā. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
Izstāde "Kodolsintēze - nākotnes enerģijas avots". Izstādes apmeklētāji aplūko ITER tokamaka maketu 2004. gadā. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Ar konferenci svinēs Eiropas Atomenerģijas kopienas-Latvijas Universitātes asociācijas desmitgadi
Andris Šternbergs, LU Cietvielu fizikas institūta direktors / LU Preses centrs
16.01.2012

Otrdien, 17. janvārī Latvijas Universitātes (LU) Cietvielu fizikas institūtā norisināsies Eiropas Atomenerģijas kopienas-Latvijas Universitātes asociācijas desmit gadu jubilejai veltīta konference. Tajā tiks sniegti notiks priekšlasījumi par starptautiskā kodoltermiskā eksperimentālā reaktora ITER projektu, kura mērķis ir iegūt nākotnes enerģiju kodolsintēzes procesā, kas nerada siltumnīcefekta gāzes vai noturīgus radioaktīvos atkritumus. Jubilejas konferenci atklās Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece Lauma Sīka un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis.

Konferences ietvaros notiks šādi pētnieku priekšlasījumi: Andris Šternbergs „Asociācijas EURATOM-Latvijas Universitāte – 10 gadi ceļā uz ITER”, Olģerts Dumbrājs „Žirotronu izstrāde ITER vajadzībām”, Olģerts Lielausis „Šķidrā metāla strūklu koncepcija pielietojumiem ITER attīstībā”, Ivars Tāle „Lāzerablācijas spektroskopija – efektīvs instruments materiāla sastāva un piemaisījumu kontrolei ITER darba mezglos”, Gunta Ķizāne „Tritija kā kodoldegvielas izdalīšanas un aiztures izpēte ITER izbūves materiālos multifaktoru iedarbības rezultātā”, Jurijs Žukovskis „ITER izbūvei perspektīvo materiālu datormodelēšana”; Indriķis Muižnieks „Nanostrukturēto materiālu un augstas enerģijas starojuma klasteris NanoTechEnergy – attīstības stratēģija”.

Konference norisināsies otrdien, 17. janvārī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 LU Cietvielu fizikas institūta zālē, Ķengaraga ielā 8.

Par Eiropas Atomenerģijas kopienas-Latvijas Universitātes asociāciju
2001. gada 19. decembrī tika parakstīts Eiropas Atomenerģijas kopienas un jaundibinātās Eiropas Atomenerģijas kopienas-Latvijas Universitātes asociācijas (Association EURATOM-University of Latvia) līgums. 2002. gada 16. janvārī LU Senāta zālē notika asociācijas atklāšana un tās vadības komitejas pirmā sēde. Līdz ar to aizsākās LU Fizikas institūta, LU Cietvielu fizikas institūta, LU Ķīmiskās fizikas institūta kopdarbs pie pasaules lielākā zinātniski pētnieciskajā starptautiskā termiskās kodolsintēzes eksperimentālā reaktora projekta. Sadarbība notiek, izmantojot iespējas strādāt lielajās TOKAMAK tipa iekārtās - JET-Culham, Anglijā, ASDEX-Upgrade, Garching, Vācijā, RFX-Frascati, Itālijā.

Par starptautisko termiskās kodolsintēzes eksperimentālo reaktoru

Starptautiskais termiskās kodolsintēzes eksperimentālais reaktors (ITER – angliski – „International Thermonuclear Experimental Reactor”; ITER – latīniski – „ceļš”) tiek attīstīts kā pasaules lielākā kodoltermiskās sintēzes eksperimentālā iekārta, lai nodemonstrētu un pierādītu kodolsintēzes zinātniskās un tehnoloģiskās iespējas kā ilgtermiņa lielas jaudas, drošas atjaunojamās un CO2 tīras enerģijas ieguves avotam. ITER izbūve jau uzsākta Kadarašē, Francijas atomenerģijas centrā valsts dienvidos. ITER ir arī pirmais globālās sadarbības pilotprojekts. Latvija ir viena no 34 partnervalstīm, piedaloties projektā Eiropas Atomenerģijas kopienas–Latvijas Universitātes asociācijas ietvaros, kurā, savukārt, sadarbība starp lokālajiem partneriem Latvijā ir galvenais spēks un panākumu nodrošinājums.

Par klasteri „NanoTechEnergy”

Klastera NanoTechEnergy būtība ir veidot gan Latvijas, gan starptautisko zinātnisko institūciju sadarbības ietvaru zinātnes resursu koncentrēšanai Eiropas līmeņa pētniecībai zinātnes prioritārajos virzienos, reizē sekmējot arī Latvijas tautsaimniecības prioritāro nozaru un sabiedrības attīstību.