Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Ieskats LPSR iekšlietu ministra un VDK darbinieka Bruno Šteinbrika LKP CK personas kadru lietā
  Bruno Šteinbriks. LVA, PA-101. f., 66. apr., 447. l. (LKP CK nomenklatūras Bruno Šteinbrika personas lieta)

  LPSR iekšlietu ministra, LPSR Valsts drošības komitejas 2. daļas priekšnieka Bruno Šteinbrika biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda 66. apraksta 447. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Čekista, LPSR iekšlietu ministra Vladimira Sējas LKP CK nomenklatūras lietas apskats
  LPSR iekšlietu ministrs, LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Sēja. LVA, 15500. f., 2. apr., 9476. l., 4. lp.

  LPSR iekšlietu ministra, LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieka Vladmira Sējas biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva 15500. fonda 2. apraksta 9476. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Ieskats LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Trubiņa LKP CK nomenklatūras kadru lietā
  LPSR VDK darbinieks Jānis Trubiņš, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda, 68. apraksta, 549. lietas, 5. lp.

  Tās LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieka biogrāfiskās ziņas, kuras ir iegūstamas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda, 68. apraksta, 549. lietas, proti, no Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas nomenklatūras kadru lietas, apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Kristīne Jarinovska.

 • VDK izpētes konference «1984» notiks Rēzeknē 24., 25. martā
  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas locekļi un pieaicinātie interesenti 2015. gada 20. augusta komisijas sarīkojumā «25. gads bez VDK?» Kristapa Morberga namā, Dzintaru prospektā, Jūrmalā. Didža Šēnberga/Kristīnes Lindbergas foto.
  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija
  02.03.2017

  LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas un Latvijas Universitātes kopīgi rīkotā konference «1984» notiks Rēzeknē 2017. gada 24. un 25. martā sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu. Konferencē notiks diskusija par Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo LPSR VDK dokumentu publiskošanu internetā.

 • Ieskats LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Borisa Pugo LKP CK personas lietā
  Boriss Pugo. LVA, PA-101, 62. apraksts, 142. lieta, 1. lappuse.

  LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Borisa Pugo biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda, 62. apraksta, 142. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Kristīne Jarinovska

 • LPSR VDK priekšsēdētāja Edmunda Johansona biogrāfiskās ziņas
  LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs, ģenerālmajors Edmunds Johansons. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. f., 68. apr., 212. l.
  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija
  12.02.2017

  LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Edmunda Johansona biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda 68. apraksta 212. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Kristīne Jarinovska

 • Mārcis Raudis: ieslodzīto dienasgrāmatas kā čekistu izpētes avots - Alfona Novika piemērs
  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas arhīva eksperts, vēsturnieks Mārcis Raudis 2015. gada 20. augusta seminārā "25 gadi bez VDK?" Morberga namā, Dzintaru prospektā Jūrmalā. Didža Šēnberga foto.

  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pētnieks, vēsturnieks Mārcis Raudis apraksta Latvijas Republikas ieslodzīto dienasgrāmatu fondu kā iespējamu avotu padziļinātiem pētījumiem par PSRS okupācijas laika čekistu personībām, aprakstot LPSR iekšlietu un valsts drošības tautas komisāra Alfona Novika piemēru.