Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Lielā terora čekista, LPSR iekšlietu ministra Alberta Sieka Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietas apskats
  LPSR iekšlietu ministrs Alberts Sieks

  LPSR iekšlietu ministra, čekista Alberta Sieka biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. f., 2. apr., 4935. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Čekista, LPSR iekšlietu ministra Jura Augusta Eglīša Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietas apskats
  Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. fonda, 2. apraksta, 6822. lietas 8. lp.

  LPSR iekšlietu ministra, čekista Jura Augusta Eglīša biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. fonda, 2. apraksta, 6822. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Ieskats čekista, LPSR iekšlietu ministra Ivana Zujāna Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietā
  LPSR iekšlietu ministrs Ivans Zujāns, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva 15500. fonda, 2. apraksta, 7515. lietas 4. lp.

  LPSR iekšlietu ministra, čekista Ivana Zujāna biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva 15500. fonda, 2. apraksta, 7515. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Ieskats LPSR VDK priekšsēdētāja Longina Avdjukeviča Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru personas lietā
  Longins Avdjukevičs. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda, 46. apraksta, 1. lieta, 56. lpp.

  LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Longina Avdjukeviča biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda, 46. apraksta, 1. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Ieskats LPSR iekšlietu ministra un VDK darbinieka Bruno Šteinbrika LKP CK personas kadru lietā
  Bruno Šteinbriks. LVA, PA-101. f., 66. apr., 447. l. (LKP CK nomenklatūras Bruno Šteinbrika personas lieta)

  LPSR iekšlietu ministra, LPSR Valsts drošības komitejas 2. daļas priekšnieka Bruno Šteinbrika biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda 66. apraksta 447. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Čekista, LPSR iekšlietu ministra Vladimira Sējas LKP CK nomenklatūras lietas apskats
  LPSR iekšlietu ministrs, LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Sēja. LVA, 15500. f., 2. apr., 9476. l., 4. lp.

  LPSR iekšlietu ministra, LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieka Vladmira Sējas biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva 15500. fonda 2. apraksta 9476. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Ieskats LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Trubiņa LKP CK nomenklatūras kadru lietā
  LPSR VDK darbinieks Jānis Trubiņš, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda, 68. apraksta, 549. lietas, 5. lp.

  Tās LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieka biogrāfiskās ziņas, kuras ir iegūstamas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda, 68. apraksta, 549. lietas, proti, no Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas nomenklatūras kadru lietas, apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Kristīne Jarinovska.