Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Informācija par rakstiski noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem

Gads

saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".

Līguma priekšmets 1 Iepirkuma identifikācijas numurs 2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas
termiņš
2
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN), EUR Noslēgšanas datums 3 Līguma izpildes termiņš 3
Rapšu un kviešu salmu, koksnes un kūdras granulu un sasmalcinātas ogles elementārā sastāva, mitruma, siltumspējas un pelnu satura kompleksiem mērījumu izpēte LU 2017/20_I_ERAF 2017.02.27 2017.03.13 EkoKompozit 40103341654 18,765.00 2017.03.23 2019.12.31
Rotējošo un endodontisko aparātu iegāde. LU 2017/2_I 2017.01.05 2017.01.16 ALTEX 44103035666 18,451.00 2017.03.01 2017.03.31
Latvijas Universitātes reklāmas pakalpojumi LU 2017/8_I 2017.01.27 2017.02.07 MEDIA HOUSE 40003229368 41,999.99 2017.02.24 2018.02.23
Saimniecības preču iepirkums Latvijas Universitātes vajadzībām LU 2017/7_I 2017.01.11 - PRĀNA KO 40003277283 41,999.99 2017.02.07 2018.02.07
Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts LU 2016/89_I 2016.10.26 2016.12.12 Adrona, 40003624468 2,000.00 2017.02.02 2019.02.02
Pētījums par Latvijas Universitātes sadarbības iespējām ar dažādām tautsaimniecības industrijām un to iekļaušanu Latvijas universitātes kampusā Torņkalnā. LU 2016/96_I 2016.11.09 2016.11.21 Dynamic University 40103474815 29,500.00 2017.02.02 2017.11.02
Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts LU 2016/89_I 2016.10.26 2016.12.12 Adrona, 40003624468 5,000.00 2017.02.02 2019.02.02
Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts LU 2016/89_I 2016.10.26 2016.12.12 DINAMJUNDES 40103725899 3,000.00 2017.02.02 2019.02.02
Medicīnisko ierīču un instrumentu apstrādes iekārtas. LU 2017/2_I 2017.01.05 2017.01.16 ALTEX 44103035666 3,090.00 2017.02.01 2017.03.03
Juridisko pakalpojumu sniegšana LU 2017/9_I_B 2017.01.24 - Zvērināta advokāta Romualda Vonsoviča birojs 90002013121 35,000.00 2017.02.01 2018.01.31
Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām LU 2017/4_I 2017.01.04 2017.01.17 Jelgavas Tipogrāfija 43603009384 12,000.00 2017.01.30 2017.12.31
Zobārstniecības mulāžas un simulatori LU 2017/1_I 2017.01.02 2017.01.13 ALTEX 44103035666 23,297.55 2017.01.27 2017.02.28
Studiju programmu akreditācija Eiropas līmenī. LU 2017/6_I - - EQANIE e.V. 358 8,250.00 2017.01.27 2017.11.30
Laboratorijas preces-materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes vajadzībām LU 2016/65_ES 2016.09.01 2016.10.04 Sarstedt 40003307111 4,000.00 2017.01.25 2019.01.25
Infografiku izstrāde un digitālo un drukas materiālu dizains LU 2016/94_I 2016.11.21 2016.12.02 CIMO 40003751518 41,999.00 2017.01.24 Līgums ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām LU 2017/4_I 2017.01.04 2017.01.17 GR ART un PRINT 40103323220 21,999.99 2017.01.24 2017.12.31
Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām LU 2017/4_I 2017.01.04 2017.01.17 GR ART un PRINT 40103323220 8,000.00 2017.01.24 2017.12.31
Būvprojekta ekspertīze. LU 2016/99_I 2016.11.15 - CMB 43603024025 38,800.00 2017.01.20 2017.03.10
Laboratorijas preces-materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes vajadzībām LU 2016/65_ES 2016.09.01 2016.10.04 LABOCHEMA LATVIJA 40003925979 800.00 2017.01.05 2019.01.05
Patentu konsultāciju pakalpojums LU 2016/106_I_B 2016.12.12 2016.12.19 FORAL 40103030395 41,999.00 2017.01.02 2018.12.30

Gads

Piezīmes.

1 Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).

2 Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3 Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".