Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Mērķu uzstādīšana
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.10.2009

Mērķi ir saistīti ar tavu studiju izvēles motivāciju, respektīvi ar to, kādēļ tu iestājies universitātē. Tie ir atkarīgi no tā, vai tu pats izvēlējies studēt noteiktā programmā, lai sasniegtu savus dzīves mērķus, vai ņēmi vērā citu ieteikumus. Lai gūtu panākumus dzīvē un karjerā, ir būtiski sev uzstādīt noteiktus mērķus.

Mērķi ir mūsu labi definētie plāni, lai mēs nonāktu pie mums nepieciešamā rezultāta. Mērķis var būt attālināts laikā, taču tas var būt saistīts arī ar tuvāko laika posmu. Mērķu uzstādīšana cieši saistīta ar laika plānošanu.

Mērķi palīdz efektīvi risināt problēmas, padarot dzīvi produktīvāku. Katram var būt savas personīgās dzīves mērķi, akadēmiskie mērķi un ar karjeru un darbu saistītie mērķi.

Kādēļ būtiski uzstādīt mērķus

 • Mērķi palīdz rīkoties tā, lai virzītos uz to sasniegšanu.
 • Mērķi iedrošina rīkoties.
 • Mērķis ir būtiska laika plānošanas daļa.
 • Mērķi palīdz domāt, rīkoties un reaģēt.
 • Mērķi rada pozitīvu prāta stāvokli.

Mērķu veidi 

 1. Ilgtermiņa mērķi ir lielie dzīves mērķi, ko vēlies sasniegt. Tie iekļauj sevī izglītības un karjeras mērķus, kā arī personīgos un sociālos mērķus, ko paredzi sasniegt ilgākā laikā.
 2. Īstermiņa mērķi ir specifiskāki uzdevumi, kas jāveic pašreiz vai arī tuvākā laikā. Šie ir tie mērķi, ko vēlamies sasniegt tuvākā laikā.

Katra mērķa uzstādīšanā ir četri posmi: noteikta mērķa uzstādīšana, izpildes termiņa noteikšana, atsevišķu darba posmu izdalīšana un iekšējas vai ārējas atzinības paredzēšana par paveikto.

Mērķus raksturo:

 • mērķi ir specifiski. Tie nepārprotami jādefinē, izvairoties no pārāk plaša, neskaidra definējuma;
 • mērķis ir izvērtējams. Tas jāuzstāda tā, lai iespējams novērtēt tā izpildi un savu progresu, virzoties uz mērķi. Neskaidri definētiem mērķiem nav iespējams noteikt progresu, un tādēļ nerodas panākumu izjūta.
 • mērķis ir sasniedzams. Jums jāzina, ka uzstādīto mērķi varat sasniegt.
 • mērķis ir reāls. Jāuzstāda mērķis, kuru, godīgi izvērtējot sevi, Jūs spēsit sasniegt.
 • mērķim ir laika ierobežojumi. Laika robežas palīdz izprast, kad sākt un kad beigt darbu, virzoties uz šo mērķi.

Kā veikt mērķa definēšanu?

Jautājumi, kas jāuzdod sev Atbildes
1. Kas ir tavs mērķis? Kādas ir tavas prioritātes? 
2. Kāds ieguvums tev būs no šā mērķa sasniegšanas? 
3. Kas notiks, ja tu mērķi nesasniegsi? 
4. Ar kādām grūtībām, šķēršļiem tu varētu saskarties, virzoties uz savu mērķi? 
5. Kā tu ar šīm grūtībām, šķēršļiem tiksi galā, ja tie radīsies? 
6. Kādu cilvēku atbalsts vai resursi tev būtu noderīgi šā mērķa sasniegšanai? 

Lai saglabātu motivāciju mērķu sasniegšanā:

 • izvērtē prioritātes;
 • izvērtē katra mērķa nozīmi sev;
 • sadali lielāko mērķi mazākos;
 • vizualizē- iztēlojies, kā tas būs, kad sasniegsi mērķi;
 • izmanto pozitīvus apstiprinājumus savai rīcībai, kas stiprinās tavu pašpaļāvību;
 • izdari tā, lai mērķi tev būtu acu priekšā. Uzraksti zīmītes un novieto tās redzamā vietā;
 • izmanto mērķa definēšanas paraugu (skaties iepriekš);
 • seko līdz darbības procesam un rezultātiem. Pārbaudi ieplānotos termiņus;
 • atpazīsti un novērtē paveikto, tas sagādās prieku un dos enerģiju turpināt.

Savas motivācijas stiprināšana, ņemot vērā progresu, virzoties uz saviem mērķiem, palīdzēs tev iegūt lielākas kontroles izjūtu pār studijām un saviem sasniegumiem, stiprinās pašvērtību, tuvinās tevi nozīmīgajiem mērķiem.

Ieteikumi: Veiksmīgs students, Efektīvi studiju ieradumi.

Kur vērsties pēc atbalsta?

LU Studentu servisā, psihologs-konsultants. Tālr. 67034392

e-pasts: psihologs-konsultants@lu.lv

LU Studentu serviss, Karjeras centrs. Konsultanti: tālr. 67034410LU Psiholoģiskās palīdzības centrs. Tālr. 67034020