Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ja fakultāte Jūs ir nominējusi Erasmus+ studiju mobilitātei
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.03.2017

Erasmus+ studiju mobilitātei nominētam studējošajam ir rupīgi jāizpēta izvēlētās viesaugstskolas mājas lapa un jānoskaidro, kāda ir pieteikšanās procedūra, pieteikšanās termiņi un kādus pieteikuma dokumentus ir nepieciešams sagatavot, lai pieteiktos studijām konkrētajā studiju gadā/semestrī Erasmus+ programmas ietvaros.

Izvēloties ārvalstu augstskolu, svarīgie kritēriji ir studiju kursu piedāvājums attiecīgam studiju līmenim, kā arī valoda, kādā šie kursi tiek pasniegti. Jābūt pārliecinātam, ka studijas izvēlētā ārvalstu augstskolā notiek tajā valodā, kuru studējošais pārvalda un, ka studiju kursi atbilst viņa studiju līmenim.

Dažas ārvalstu augstskolas vēlas sākumā saņemt LU Erasmus+ kandidātu nomināciju, ko var veikt fakultāšu starptautiskie koordinatori vai Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļas vadītāja, nosūtot ārvalstu augstskolas koordinatoram nominācijas E-pastu vai reģistrējot LU Erasmus+ kandidātu īpašā nominācijas sistēmā. Pēc šādas nominācijas parastu LU studējošais saņem no ārvalstu augstskolas detalizētu instrukciju par pieteikšanās procedūru.  

Studējošajam jāveic pieteikšanos studijām savlaicīgi! Daudzas ārvalstu augstskolas neizskata pieteikumus studijām, jā tie ir saņemti pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Pieteikšanās procedūra studijām ārvalstu augstskolās var būt organizēta dažādi.

Dažās augstskolās pieteikšanās un pieteikuma dokumentu sūtīšana notiek tikai on-line režīmā. Šādos gadījumos studējošajam vajag sagatavot visus nepieciešamus pieteikuma dokumentus un patstāvīgi veikt šo procedūru. Pēc tās pabeigšanas studējošajam obligāti vajag elektroniski informēt par to LU SSD MN projekta vadītāju N.Ivanovu.

Dažreiz pieteikšanās Erasmus+ studijām notiek t.s. "kombinētā" veidā. Sākumā studējošajam jāaizpilda un jānosūta pieteikuma forma online režīmā, pēc tam pieteikuma dokumentus papīra formā tiks sūtīti uz ārvalstu augstskolu pa pastu. Ir arī tādas ārvalstu augstskolas, kuri pieņem pieteikuma dokumentus tikai papīra formā.

Gadījumos, kad ārvalstu partneraugstskolas prasa sagatavot un sūtīt pieteikuma dokumentus papīra formā, studentam jāiesniedz tos LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļā vēlākais 2 nedēļas pirms pieteikšanās termiņa beigām. Tad SSD MN projekta vadītāja var sagatavot oficiālu pavadvēstuli un savlaicīgi nosūtīt pieteikuma dokumentus pa pastu uz ārvalstu augstskolu. 

 • Visbiežāk pieprasīti pieteikuma dokumentu veidi

Pieteikuma dokumentu pakete dažādās ārvalstu augstskolās var atšķirties. Studējošajam jāsagatavo tikai tos pieteikuma dokumentus, kādus pieprasa ārvalstu augstskola.

 1. Pieteikuma forma (Application form)
  Studējošajam vajag censties aizpildīt Pieteikuma formu datorā, nelietojot latviešu valodas īpašās zīmes. Ja nav iespējams aizpildīt Pieteikuma formu datorā, tad to var aizpildīt rokrakstā skaidriem drukātiem burtiem, izmantojot melnu pildspalvu.
  Ārvalstu augstskolas Pieteikuma formā bieži ir nepieciešams ierakstīt datus par Latvijas Universitāti saistībā ar Erasmus+ programmu (Erasmus+ kods, institucionālais un departamenta koordinatori utml.). Šo informāciju var atrast LU informatīvajā lapā „Erasmus+ Harta” . Mājas adresi obligāti jāraksta ar pasta indeksu (LV-..), tālruņa numuriem jāraksta LR starptautisku kodu +371-....
  Studējošajam jāpārbauda, vai viņa paraksts ir uz visām veidlapām, kur tas ir nepieciešams;Ja pieteikuma formā tiek prasīts Departamenta koordinatora (Departmental Coordinator) paraksts, tad jālūdz fakultātes koordinatora parakstu. Ja pieteikuma formā tiek prasīts Institucionālā koordinatora (Institutional Coordinator) paraksts, tad dokumentu parakstīs LU Ārlietu vadītāja A.Gržibovska (LU Erasmus+ Institucionālā koordinatore), kad pieteikuma dokumenti būs iesniegti.

 2. Atzīmju izraksts angļu valodā (Trancript of records)
  To ir iespējams pasūtīt pie studiju programmas lietvedes fakultātē. Gatavu dokumentu var saņemt LU Studentu servisu departamentā (Raiņa bulv. 19, 125. telpā) pēc 2-3 darba dienām.
  Maģistra pirmā semestra studenti un doktoranti Atzīmju izraksta vietā var pievienot kopiju no Bakalaura vai Maģistra diploma pielikuma angļu valodā. Dokumentu var pasūtīt un saņemt LU Studentu servisu departamentā (Raiņa bulv. 19, 125. telpā).

 3. ECTS Studiju līgums (Learning Agreement)
  Lai nodrošinātu ārvalstu augstskolā iegūto studiju rezultātu akadēmisko atzīšanu, ir izveidota vienota Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma, t.s. ECTS (European Credit Transfer System) skat.3. Saskaņā ar šīs sistēmas noteikumiem katram Erasmus + studējošajam obligāti jānoformē trīspusējo Studiju līgumu (Learning Agreement), kas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem.
  Studiju līgums (Learning Agreement) tiek noformēts pirms studiju mobilitātes vai studiju perioda pirmajā mēnesī. Eiropas komisija ir sagatavojusi speciālu LA formu studiju mobilitātei, lai to pareizi sagatavotu, izmantojiet sagatavoto instrukciju.
  Studiju līgums ir jāsaskaņo ar savu LU studiju programmas direktoru (tikai ar viņu!) un jālūdz viņu parakstīt Studiju līgumu (Learning Agreement) kā Sending Institution, Responsible person's signature. Parakstīts Studiju līgums (Learning Agreement) tiek sūtīts kopā ar citiem pieteikuma dokumentiem ārvalstu augstskolas koordinatoram, kurš paraksta to no savas puses kā Receiving Institution Responsible person's signature.

 4. Sertifikāts par svešvalodu zināšanas līmeni
  Ārvalstu augstskolas bieži izvirza iebraucošiem Erasmus+ studentiem stingras prasības iesniegt kopā ar citiem pieteikuma dokumentiem sertifikātu (diplomu, izziņu), kas apliecinātu tās valodas zināšanas līmeni. Tādā veidā viesaugstskola vēlas pārliecināties par to, ka students būs spējīgs klausīties lekcijas, veikt mājas darbus un kārtot eksāmenus svešvalodā.
  Ja ārvalstu augstskola pieprasa sertifikātu par svešvalodas zināšanas līmeni, tad studējošajam vajag sagatavot dokumenta kopiju. Ja nav īpaša sertifikāta vai apliecinājuma par svešvalodas zināšanām, studējošais var vērsties pie pasniedzēja no LU Valodu centra, pie kura tika apmeklētas svešvalodas nodarbības, un lūgt sagatavot izziņu par valodas zināšanas līmeni.
  Dažas augstskolas obligāti pieprasa iesniegt starptautiskos valodu zināšanas sertifikātus (piemēram, TOEFEL, Test DaF utml.) ar noteikto minimālo punktu skaitu un aktuālo derīguma termiņu. Ja studējošais nevar iesniegt šādu sertifikātu, viņam vajag rēķināties ar augstskolas atteikumu uzņemt viņu studijām.

 5. Pieteikums vietai kopmītnēs (Application for accommodation)
  Studējošajam jāatrod ārvalstu viesaugstskolas mājas lapā informāciju par to, vai tiek piedāvāta iespēja rezervēt vietu kopmītnē vai palīdzēt ar dzīves vietas atrašanu studiju periodam.Ja pieteikšanās vietai kopmītnē notiek ārvalstu augstskolas mājas lapā on-line režīmā, šo procedūru studējošajam jāveic patstāvīgi, ievērojot pieteikšanās termiņus, jo bieži kopmītņu vietu skaits ir ierobežots.
  Ja pieteikuma formu kopmītnēm pastāv papīra formā, to vajag rūpīgi aizpildīt, pievienojiet tai visus nepieciešamos dokumentus (pases kopija, foto utml.) un iesniegt to kopā ar citiem pieteikuma dokumentiem.Studējošajam jārēķinās ar to, ka dažās valstīs (piemēram, Vācijā), vieta kopmītnēm tiek rezervēta ilgākam laikam, nekā ir reālais uzturēšanās periods šajā valstī.
  Studējošajam jābūt gatavam iemaksāt depozītu – drošības naudu kopmītnēm. Bieži bez depozīta pārskaitīšanas vieta kopmītnē vispār netiek rezervēta. Jā depozītu vajag iemaksāt pirms Erasmus+ stipendijas saņemšanas, studējošajam jāveic pārskaitījumu no personīgiem līdzekļiem.
  Dažas ārvalstu augstskolas vispār nepiedāvā iespēju rezervēt vietu kopmītnē, jo tādu nav. Šādos gadījumos studējošajam vajadzēs patstāvīgi meklēt dzīves vietu, izmantojot interneta iespējas. Jāņem vērā, ka dzīves vietas ārzemēs meklēšana pašam esot Latvijā prasa ilgāku laiku.

 6. Eiropas vesalības apdrošināšanas karte (EVAK)
  Visiem Erasmus studējošajiem obligāti jānoformē EVAK vai Eiropas veselības apdrošināšanas karti.
  Dažreiz ārvalstu viesaugstskolas pieprasa pievienot šī dokumenta kopiju pieteikuma dokumentiem.Latvijā EVAK karti var noformēt bez maksas Veselības norēķinu centrā, ierodoties ar pasi personīgi pēc adreses: Cēsu iela 31/k.3, 6.ieeja, Rīga, aizpildot un iesniedzot pieteikuma formu iesniedzot pieteikuma formu personīgi. EVAK tiek noformēta un izsniegta uzreiz, tās derīguma termiņš ir 3 gadi.

 7. Citi pieteikuma dokumentu veidi:
  Viesaugstskola var pieprasīt arī citus pieteikuma dokumentus, piemēram:
 • Fotogrāfijas dokumentiem, kas nedrīkst būt vecākas par 1 gadu. Pielīmējiet fotogrāfijas formās, kur tas tiek prasīts. Jā fotogrāfijas vajag vienkārši pievienot dokumentiem, studējošajam jāuzraksta foto aizmugures pusē savu vārdu un uzvārdu.
 • Apstiprinātu skolas atestāta kopiju-tulkojumu. LU Studentu servisa departamenta Mobilitātes nodaļa konsultē par dokumentu tulkošanu angļu vai vācu valodās un var apstiprināt izglītības dokumentu kopijas un kopijas-tulkojumus.
 • Pases kopiju (lapaspuse ar foto un personīgiem datiem). Studējošajam obligāti jāpārbauda savas pases derīguma termiņu. Pasei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc studiju perioda beigām ārvalstīs.

Pieteikumu dokumentu iesniegšana