Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pirms izbraukšanas dalībai studiju mobilitātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.03.2017

Kad ir pabeigta pieteikšanās procedūra studijām un pieteikuma dokumenti ir nosūtīti uz ārvalstu augstskolu. Parasti ārvalstu augstskolas koordinatori atsūta Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļai E-pastu ar apliecinājumu par dokumentu saņemšanu, kas tiks pārsūtīts informācijai uz studējošā E-pasta adresi.   

Pēc pieteikuma dokumentu saņemšanas un izskatīšanas, kas prasa zināmu laiku, lielākā daļa ārvalstu augstskolu atsūta studējošajam oficiālu apstiprinājumu par uzņemšanu studijām (Letter of acceptance, Aufnahmebestätigung). Šāds apstiprinājums var tikt sūtīts pa pastu uz studējošā mājas adresi vai uz LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļu, vai arī ieskanētā veidā uz studējošā E-pasta adresi. Ir ārvalstu augstskolas, kuras nesūta oficiālus apstiprinājumus par uzņemšanu studijām vai izsniedz tos tikai pēc studējošā ierašanās ārvalstu augstskolā.

Jāņem vērā, ka lielākā daļa viesaugstskolu izsūta oficiālus apstiprinājumus par uzņemšanu studijām tikai pēc oficiālā pieteikšanās termiņa beigām. Tādēļ studējošajam nevajag uztraukties, ja oficiāls apliecinājums nav saņemts to uzreiz pēc pieteikuma dokumentu nosūtīšanas.

Par oficiālā apstiprinājuma par uzņemšanu studijām saņemšanu studējošajam obligāti jāinformē Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļas vadītāju (Natālija Ivanova, natalija.ivanova@lu.lv, 67033968).

Ja viesaugstskola ļoti ilgi nesūtīs apstiprinājumu par uzņemšanu studijām, nekavējoties jāziņo par to savas fakultātes koordinatoram un Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļas vadītājai, kuri saistīsies ar ārvalstu augstskolas koordinatoru lai noskaidrotu situāciju.   

Ja rodas konkrēti jautājumi par studijām ārvalstu augstskolā, uzturēšanās kārtību valstī u.c., studējošajam nevajag kautrēties rakstīt E-pastus ārvalstu viesaugstskolas koordinatoram. Ja koordinators ātri neatbild, jāņem vērā, ka daudzas Eiropas augstskolas uzņem katru semestri dažus simtus apmaiņas studentu, un jābūt pacietīgam gaidot atbildi.

Ar studējošajiem var kontaktēties arī vietējie studenti, kuri sūtīs visu nepieciešamo praktisko informāciju, palīdzēs iejusties svešā vidē un citādi atbalstīs, īpaši pirmajās dienās pēc ierašanās ārvalstu augstskolā. Šādus studentus sauc par Tutors vai Buddies

Šajā periodā, kad tiks uzturēti intensīvie kontakti ar ārvalstu augstskolas koordinatoru vai vietējiem studējošajiem, kā arī ar LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļu, ir ļoti svarīgi katru dienu pārbaudīt savu E-pastu, lai nepalaistu garām svarīgu informāciju, un savlaicīgi atbildēt uz saņemtajām vēstulēm.

Studējošajiem vajag rūpīgi izpētīt visu informāciju iebraucošiem Erasmus+ studējošajiem (Incoming Students), kas ir atrodama ārvalstu augstskolas mājas lapā un kurā ir aprakstīts, kās studējošajam jāizdara pirms ierašanās un kādus dokumentus jāņem līdzi.

Lai veiksmīgi nokārtotu visas saistības ar LU pirms dalības Erasmus+ studiju mobilitātē studentam nepieciešams nokārtot sekojošas formalitātes:

  • Erasmus+ studiju periods un studējošā kontrakts (finansējuma līgums);
  • Erasmus+ stipendija un tās izmaksāšanas kārtība;
  • Studējošā darbai īsi pirms izbraukšanas uz studijām.

Gadījumā, ja pēkšņi nopietnu iemeslu dēļ studējošais nevar izbraukt uz studijām ārvalstu viesaugstskolā, viņam nekavējoties jāinformē par izveidojušies situāciju savas fakultātes starptautisko koordinatoru, LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļas vadītāju, kā arī ārvalstu augstskolas koordinatoru.

Visus augšminētos sagatavošanas darbus pirms izbraukšanas uz ārvalstu augstskolu vajag plānot un veikt savlaicīgi, neatstājot to uz pēdējo mirkli. Īpaši tas attiecas uz tiem Erasmus+ studējošajiem, kuri izbrauc uz studijām augustā un kuriem vajag nokārtot visas formalitātes fakultātēs līdz vasaras brīvdienām.