Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Prakses mobilitāte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.05.2017

Erasmus+ mobilitāte praksei dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos/iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties ES darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo īpašas prasmes, ieskaitot valodas prasmes, un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Erasmus+ mobilitātē praksei var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Prioritāte ir tiem studējošajiem, kuru LU studiju programmā ir paredzēta prakse.

Doktoranti var piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē praksei, ja tās mērķis ir promocijas darba sagatavošana un ar to saistītie pētījumi.

Erasmus+ praksi var veikt ārvalstu uzņēmumos, apmācības vai pētniecības centros un citās organizācijās, izņemot ES institūcijas un iestādes; organizācijas, kas administrē ES programmas; studējošā izcelsmes valsts diplomātiskā iestāde (vēstniecība).

Erasmus+ prakses mobilitātes perioda ilgums var būt no 2 līdz 12 mēnešiem.

Viens un tas pats students var piedalīties mobilitātes periodos, kas kopumā nepārsniedz 12 mēnešus vienā studiju ciklā, neatkarīgi no mobilitātes pasākumu skaita un veida.

Informācija par prakses piedāvājumiem.

Ar jautājumiem par Erasmus+ mobilitāti praksei un tās noteikumiem, formalitāšu kārtošanu un atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļā:

Natālija Ivanova
Nodaļas vadītāja
Raiņa bulv. 19, 134.kab.
Tālr.:  +371 67033968
E-pasts:  natalija.ivanova@lu.lv