Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas padomes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.10.2017

Bioloģija:

 1. Guntis Brūmelis, Dr.biol. (priekšsēdētājs);
 2. Ģederts Ieviņš, Dr.h.biol. (priekšsēdētāja vietnieks)
 3. Maija Balode, Dr.biol.;
 4. Uldis Kalnenieks, Dr.biol.;
 5. Jānis Kloviņš, Dr.biol.;
 6. Līga Ozoliņa-Moll, Dr.biol.;
 7. Kaspars Tārs, Dr.biol.
 8. Tatjana Zorenko, Dr.h.biol.;

 (Apstiprināta ar LU 24.05.2012. rīkojumu Nr.1/140. Grozījumi:  22.09.2014 rīkojums Nr.1/292; 23.12.2016. rīkojums Nr.1/494)

Datorzinātne:

 1. Jānis Bārzdiņš, Dr.h.dat., (priekšsēdētājs);
 2. Andris Ambainis, Dr.dat.;
 3. Guntis Arnicāns, Dr.dat.;
 4. Guntis Bārzdiņš, Dr.dat.;
 5. Jānis Bičevskis, Dr.dat.;
 6. Zane Bičevska, Dr.dat.;
 7. Juris Borzovs, Dr.h.dat.;
 8. Edgars Celms, Dr.dat.;
 9. Kārlis Čerāns, Dr.dat.;
 10. Audris Kalniņš, Dr.h.dat.;
 11. Laila Niedrīte, Dr.dat.;
 12. Kārlis Podnieks, Dr.mat.
 13. Inguna Skadiņa, Dr.dat.;
 14. Juris Smotrovs, Dr.dat.;
 15. Juris Vīksna, Dr.dat.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/129 21.05.2012. Grozījumi Nr. 1/97; 29.02.2016.)

Ekonomika:

 1. Anda Batraga, Dr.ekon. (priekšsēdētāja);
 2. Edgars Brēķis, Dr.ekon.;
 3. Mihails Hazans, Dr.mat.
 4. Valērijs Praude, Dr.h.ekon.;
 5. Baiba Rivža, Dr.h.ekon.;
 6. Daina Šķiltere, Dr.ekon.;
 7. Ērika Šumilo, Dr.ekon.,
 8. Ruta Šneidere, Dr.ekon.;
 9. Elvīra Zelgalve, Dr.ekon.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/330 13.12.2012. Grozījumi - 30.08.2016. rīkojums Nr.1/355)

Filozofija:

 1. Igors Šuvajevs, Dr.filoz., (priekšsēdētājs);
 2. Raivis Bičevskis, Dr.filoz.;
 3. Māra Kiope, Dr.filoz.;
 4. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.filoz.;
 5. Maija Kūle, Dr.h.filoz.;
 6. Jānis Vējš, Dr.filoz..

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/369 19.12.2014. Grozījumi - 15.08.2016. rīkojums Nr.1/328) 

Fizika:

 1. Ruvins Ferbers, Dr.h.fiz. – promocijas padomes priekšsēdētājs;
 2. Andrejs Cēbers, Dr.h.fiz. – promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks;
 3. Mārcis Auziņš, Dr.h.fiz.;
 4. Andris Jakovičs, Dr.fiz.;
 5. Linards Skuja, Dr.h.fiz.;
 6. Ivars Lācis, Dr.h.fiz.;
 7. Jānis Spīgulis, Dr.h.fiz.;
 8. Uldis Rogulis, Dr.h.fiz.;
 9. Laimons Začs, Dr.fiz.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/334 29.11.2013.)

Ģeogrāfija:

 1. Agrita Briede, Dr.ģeogr. – promocijas padomes priekšsēdētāja;
 2. Oļgerts Nikodemus, Dr.ģeogr. – promocijas padomes priekšsēdētājas vietnieks;
 3. Pārsla Eglīte, Dr.ģeogr., Dr.h.ekon.;
 4. Zaiga Krišjāne, Dr.ģeogr.;
 5. Maija Rozīte, Dr.ģeogr., BA Turība;
 6. Māris Bērziņš, Dr.ģeogr.;
 7. Laimdota Kalniņa, Dr.ģeogr.;
 8. Raimonds Kasparinskis, Dr.ģeogr.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/259 05.10.2012. Grozījumi – 05.10.2017. rīkojums Nr.1/311 )

Ģeoloģija:

 1. Vitālijs Zelčs, Dr.ģeol., (priekšsēdētājs);
 2. Aija Dēliņa, Dr.ģeol.;
 3. Laimdota Kalniņa, Dr.ģeogr.;
 4. Ervīns Lukševičs, Dr.ģeol.;
 5. Valdis Segliņš, Dr.ģeol.;
 6. Juris Soms, Dr.ģeol., DU;
 7. Ģirts Stinkulis, Dr.ģeol.;
 8. Ivars Zupiņš, Dr.ģeol.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/139 24.05.2012.)

Juridiskā zinātne (Valststiesības, starptautiskās tiesības, tiesību teorija un vēsture un policijas tiesības):

 1. Ringolds Balodis, Dr.jur.,(priekšsēdētājs);
 2. Jānis Lazdiņš, Dr.jur. (priekšsēdētāja vietnieks)
 3. Jautrīte Briede, Dr.jur.;
 4. Kristīne Dupate, Dr.jur.;
 5. Annija Kārkliņa, Dr.jur.;
 6. Artūrs Kučs, Dr.jur.;
 7. Sanita Osipova, Dr.jur.;
 8. Aivars Endziņš, Dr.jur., BA Turība

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/254 02.10.2012. Grozījumi - 11.11.2016. rīkojums Nr.1/433)

Juridiskā zinātne (Civiltiesības):

 1. Jānis Rozenfelds, Dr.jur., (priekšsēdētājs);
 2. Kaspars Balodis, Dr.jur.;
 3. Ilma Čepāne, Dr.jur.;
 4. Jānis Kārkliņš, Dr.jur.;
 5. Kalvis Torgāns, Dr.h.jur.;
 6. Jānis Načisčionis, Dr.jur., BA Turība

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/256 02.10.2012.)

Juridiskā zinātne (Krimināltiesības un kriminālistika un operatīvās darbības teorija):

 1. Ārija Meikališa, Dr.jur., (priekšsēdētāja);
 2. Diāna Hamkova, Dr.jur.;
 3. Sandra Kaija, Dr.jur.;
 4. Valentija Liholaja, Dr.jur.;
 5. Elita Nīmande, Dr.jur.;
 6. Kristīne Strada-Rozenberga, Dr.jur.;
 7. Andris Vilks, Dr.jur., RSU

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/253 02.10.2012., grozījumi Nr. 1/317 25.11.2013.)

Ķīmija:

 1. Andris Zicmanis, Dr.h.ķīm., (priekšsēdētājs);
 2. Andris Actiņš, Dr.ķīm.;
 3. Antonija Dindune, Dr.ķīm., RTU;
 4. Gunārs Duburs, Dr.h.ķīm.;
 5. Mihails Gorskis, Dr.ķīm., DU;
 6. Māris Kļaviņš, Dr.h.ķīm.;
 7. Aira Aija Krūmiņa, Dr.ķīm.;
 8. Pēteris Mekšs, Dr.ķīm.;
 9. Ēriks Palčevskis, Dr.ķīm., RTU;
 10. Edgars Sūna, Dr.ķīm.;
 11. Arturs Vīksna, Dr.ķīm.;

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/251 02.10.2012.)

Literatūrzinātne, folkloristika un mākslas zinātne:

 1. Ausma Cimdiņa, Dr.filol., (priekšsēdētāja);
 2. Sigma Ankrava, Dr.filol.;
 3. Viktors Hausmanis, Dr.h.filol.;
 4. Benedikts Kalnačs, Dr.h.filol.;
 5. Janīna Kursīte-Pakule, Dr.h.filol.;
 6. Valdis Muktupāvels, Dr.māksl.;
 7. Silvija Radzobe, Dr.h.māksl.;
 8. Ludmila Sproģe, Dr.filol.
 9. Līga Ulberte, Dr.māksl.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/271 09.10.2012.) 

Matemātika:

 1. Andris Buiķis, Dr.h.mat. (priekšsēdētājs);
 2. Svetlana Asmuss, Dr.mat.;
 3. Jānis Bārzdiņš, Dr.h.dat.;
 4. Jevgēņijs Carkovs, Dr.h.mat.;
 5. Andrejs Cibulis, Dr.mat.;
 6. Harijs Kalis, Dr.h.mat.;
 7. Andrejs Koliškins, Dr.mat.;
 8. Andrejs Reinfelds, Dr.h.mat.;
 9. Feliks Sadirbajevs, Dr.h.mat.;
 10. Aleksandrs Šostaks, Dr.h.mat.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/28 24.01.2013. Grozījumi – 14.03.2017. rīkojums Nr. 1/84 )         

Medicīna, farmācija un bioloģija:

 1. Valdis Pīrāgs, Dr.med., (priekšsēdētājs);
 2. Juris Bērziņš, Dr.h.med.;
 3. Viesturs Boka, Dr.med.;
 4. Uga Dumpis, Dr.med.;
 5. Andrejs Ērglis, Dr.med.;
 6. Valentīna Gordjušina, Dr.med.;
 7. Vija Zaiga Kluša, Dr.h.med.;
 8. Dainis Krieviņš, Dr.med.;
 9. Gustavs Latkovskis, Dr.med.;
 10. Renāte Ligere, Dr.h.med.;
 11. Ruta Muceniece, Dr.h.biol.;
 12. Una Riekstiņa, Dr.biol.;
 13. Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Dr.h.med.;
 14. Jānis Alfrēds Sīpols, Dr.med.;
 15. Nikolajs Sjakste, Dr.h.med.;
 16. Immanuels Taivans, Dr.h.med.;
 17. Arnis Vīksna, Dr.med.;
 18. Aija Žileviča, Dr.h.med.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/255 02.10.2012. Grozījumi - 27.04.2017. rīkojums Nr.1/127)

Pedagoģija:

 1. Linda Daniela, Dr.ped. (priekšsēdētāja);
 2. Manuels J.Fernandezs Gonzalezs, Dr.ped (priekšsēdētājas vietnieks)
 3. Rudīte Andersone, Dr.ped.;
 4. Emīlija Černova, Dr.ped.;
 5. Vladimirs Kincāns, Dr.filoz.;
 6. Aīda Krūze, Dr.ped.;
 7. Iveta Ķestere, Dr.ped.;
 8. Irina Maslo, Dr.h.ped.;
 9. Zanda Rubene, Dr.ped.;
 10. Lūcija Rutka, Dr.psihol.
 11. Sarmīte Tūbele, Dr.ped.
 12. Irēna Žogla, Dr.h.ped.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/158; 08.04.2016. Grozījumi – 05.04.2017. rīkojums Nr. 1/106)

Psiholoģija:

 1. Sandra Beatrice Sebre, Dr.psihol., (priekšsēdētāja);
 2. Ivars Austers, PhD;
 3. Ieva Bite, Dr.psihol.;
 4. Ģirts Dimdiņš, PhD;
 5. Anika Miltuze, Dr.psihol;
 6. Malgožata Raščevska, Dr.psihol.;

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/340 19.12.2012.)                                      

Socioloģija, politikas zinātne un komunikācijas zinātne:

 1. Iveta Reinholde, Dr.polit. (priekšsēdētāja);
 2. Ivars Ijabs, Dr.polit.;
 3. Brigita Zepa, Dr.soc.;
 4. Tālis Tisenkopfs, Dr.soc.;
 5. Baiba Bela, Dr.soc.;
 6. Juris Rozenvalds, Dr.filoz.;
 7. Jānis Ikstens, Dr.polit.;
 8. Jurģis Šķilters, Dr.filoz.;
 9. Žaneta Ozoliņa, Dr.ped.;
 10. Vita Zelče, Dr.vēst.;
 11. Aija Zobena, Dr.soc;
 12. Baiba Holma, Dr.philol.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr. 1/177 21.04.2016.)

Teoloģija un reliģiju zinātne:

 1. Dace Balode, Dr.filoz., (priekšsēdētāja);
 2. Riho Altnurme, Dr.teol.;
 3. Anta Filipsone, Dr.filoz.,
 4. Laima Geikina, Dr.ped.;
 5. Ralfs Kokins, Dr.teol.
 6. Tarmo Kulmar, Dr.teol.;
 7. Valdis Tēraudkalns, Dr.filoz.;

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/44 16.02.2009.)

Vadībzinātne un demogrāfija:

 1. Ērika Šumilo, Dr.ekon. (priekšsēdētāja);
 2. Andrejs Geske, Dr.ekon.;
 3. Andris Grīnfelds, Dr.fiz.;
 4. Pārsla Eglīte, Dr.h.ekon.;
 5. Andris Kangro, Dr.fiz.;
 6. Juris Krūmiņš, Dr.h.ekon.;
 7. Grigorijs Oļevskis, Dr.ekon.
 8. Andrejs Rauhvargers, Dr.ķīm.;
 9. Tatjana Volkova, Dr.ekon.;
 10. Inesa Vorončuka, Dr.ekon.;
 11. Pēteris Zvidriņš, Dr.h.ekon.;

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/30 24.01.2013. Grozījumi - 30.08.2016. rīkojums Nr.1/354)

Valodniecība:

 1. Dace Markus, Dr.h.filol., (priekšsēdētāja);
 2. Ina Druviete, Dr.h.filol.;
 3. Ilga Jansone, Dr.h.filol.;
 4. Igors Koškins, Dr.filol.;
 5. Jānis Sīlis, Dr.filol.;
 6. Andrejs Veisbergs, Dr.h.filol.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/249 02.10.2012.)

Vēsture:

 1. Andrejs Vasks, Dr.h.vēst., (priekšsēdētājs);
 2. Valdis Bērziņš, Dr.vēst.;
 3. Ilgvars Butulis, Dr.vēst.;
 4. Inesis Feldmanis, Dr.h.vēst.;
 5. Aija Jansone, Dr.vēst.;
 6. Ēriks Jēkabsons, Dr.vēst.;
 7. Ineta Lipša (Dr.vēst.);
 8. Aivars Stranga, Dr.h.vēst.;
 9. Gvido Straube, Dr.vēst.;
 10. Kaspars Zellis, Dr.vēst.;
 11. Antonijs Zunda, Dr.h.vēst.;

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/200 13.06.2014.)

Vides zinātne:

 1. Viesturs Melecis, Dr.biol., (priekšsēdētājs);
 2. Dagnija Blumberga, Dr.h.inž., RTU;
 3. Viesturs Jansons, Dr.inž., LLU;
 4. Māris Kļaviņš, Dr.h.ķīm.;
 5. Oļģerts Nikodemus, Dr.ģeogr.;
 6. Gunta Spriņģe, Dr.biol.;
 7. Artūrs Škute, Dr.biol., DU;
 8. Andris Zicmanis, Dr.h.ķīm.

(Apstiprināta ar LU rīkojumu Nr.1/270 09.10.2012.)